El secretari general de MC, Josep Maria Puig, analitza la gestió de la pandèmia de coronavirus

12 maig 2020 - 19:23

COPE CATALUNYA. Herrera a Cope Catalunya i Andorra

"La immensa majoria de professionals dels CAP que han estat a la primera línia contra la COVID-19 patirà estrés posttraumàtic amb més o menys intensitat i això serà un hàndicap a l'hora de tornar a la feina amb més càrrega, més responsabilitat i més atenció al ciutadà. Es fa difícil d'entendre com això es portarà a bon port"