La delegada de MC, Núria Rubira, reivindica la inclusió del feminisme i la visió de gènere en l'àmbit sanitari

06 març 2019 - 15:57

Catalunya Informació

"Exigim igualtat en el desenvolupament professional i en l’accés a càrrecs directius i de lideratge, i igualtat també en la docència i la recerca. Les metgesses defensem que la maternitat no suposi un obstacle per a la nostra carrera i exigim garanties perquè tant l’embaràs com la maternitat no siguin causa de discriminació en la contractació."