Incapacitats laborals (Acreditació: 0,4 crèdits)

Tornar
Adreçat a:
Afiliats i no afiliats
Dates:
11 d’abril de 2018
Horari:
De 16.30 a 20.30 hores
Localització:
Metges de Catalunya
Modalitat:
Presencial
Preus: Afiliats:
20€
Residents afiliats:
0€
No afiliats:
60€
Incapacitats laborals

Activitat acreditada amb 0,4 crèdits pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

acreditacio

 

 

Ponent:

 • Dra. M. Dolores Ibáñez de la Chica. Responsable de Formació mèdica a l’ICAM i cap de servei de valoració medicolegal de danys corporals.

Programa

 • La incapacitat temporal
  • Definició i concepte, situacions protegides i no protegides
  • Els comunicats de baixa, confirmació i alta
  • Durada i pròrroga
  • Entitats gestores (INSS, MATMPSS, empreses autoasseguradores)
  • Quantia de la prestació
  • Informació a les mútues per part dels serveis públics de salut
  • Tipus d’alta
  • Recaiguda
  • Situacions especials
   • Baixes retroactives
   • Baixes socials
   • Pluriocupat
   • La IT i l’atur
   • Desplaçaments durant la IT
   • Baixes en estrangers o en personal d’altres comunitats
   • Vacances
   • IT i presó
  • Reclamació prèvia contra una alta
  • Demanda al jutjat social
    
 • La incapacitat permanent
  • Definició i graus. Reconeixement de la prestació. Revisions de grau
  • La Comissió d’Avaluació d’Incapacitats (CEI). Resolucions INSS
    
 • Contingències i determinació de contingències
  • Comunes
   • Malaltia comuna i accident no laboral
  • Professionals 
   • Accidents de Treball (AT) (tipus d’AT)
   • Malalties Professionals (Decret...)
     
 • Procediment de disconformitat contra altes de les mútues RD1430/2009
   
 • Procediment de determinació de contingència
   
 • Prestació de risc per l’embaràs
   
 • Prestació de risc per a la lactància materna
   
 • El permís de maternitat i de paternitat
   
 • Permís per cura de menor amb càncer o malaltia greu

Activitat acreditada amb 0,4 crèdits pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

acreditacio

 

 

Ponent:

 • Dra. M. Dolores Ibáñez de la Chica. Responsable de Formació mèdica a l’ICAM i cap de servei de valoració medicolegal de danys corporals.

Programa

 • La incapacitat temporal
  • Definició i concepte, situacions protegides i no protegides
  • Els comunicats de baixa, confirmació i alta
  • Durada i pròrroga
  • Entitats gestores (INSS, MATMPSS, empreses autoasseguradores)
  • Quantia de la prestació
  • Informació a les mútues per part dels serveis públics de salut
  • Tipus d’alta
  • Recaiguda
  • Situacions especials
   • Baixes retroactives
   • Baixes socials
   • Pluriocupat
   • La IT i l’atur
   • Desplaçaments durant la IT
   • Baixes en estrangers o en personal d’altres comunitats
   • Vacances
   • IT i presó
  • Reclamació prèvia contra una alta
  • Demanda al jutjat social
    
 • La incapacitat permanent
  • Definició i graus. Reconeixement de la prestació. Revisions de grau
  • La Comissió d’Avaluació d’Incapacitats (CEI). Resolucions INSS
    
 • Contingències i determinació de contingències
  • Comunes
   • Malaltia comuna i accident no laboral
  • Professionals 
   • Accidents de Treball (AT) (tipus d’AT)
   • Malalties Professionals (Decret...)
     
 • Procediment de disconformitat contra altes de les mútues RD1430/2009
   
 • Procediment de determinació de contingència
   
 • Prestació de risc per l’embaràs
   
 • Prestació de risc per a la lactància materna
   
 • El permís de maternitat i de paternitat
   
 • Permís per cura de menor amb càncer o malaltia greu
Metges de Catalunya
Presencial
Incapacitats laborals
20€
0€
60€
De 16.30 a 20.30 hores
11 d’abril de 2018
Afiliats i no afiliats

Formulari d'inscripció

Dades personals
Dades laborals
Dades bancàries
Metges de Catalunya informa que aquestes dades s'incorporaran al fitxer que el sindicat té inscrit en el registre general de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a aquells usos permesos per la llei i pels Estatuts de l'organització. En qualsevol cas, es podran exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició, mitjançant comunicació escrita a la seu de Metges de Catalunya (Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona). Metges de Catalunya es responsabilitza que les dades transferides estaran protegides i que seran tractades amb estricta confidencialitat, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.