Metges de Catalunya crida els facultatius a denunciar totes les agressions perquè "són un delicte i no poden quedar impunes"

Tolerància zero

Metges de Catalunya (MC) insta el personal facultatiu a "no deixar passar ni una" i denunciar qualsevol tipus d’agressió per parts dels pacients, ja siguin insults, amenaces, coaccions, violència contra objectes o atacs físics, perquè "poden constituir un delicte". Segons es va informar a la darrera reunió del Comitè Permanent de l’Observatori per a situacions de violència en l’àmbit sanitari de Catalunya (OSVASC), celebrada el passat 21 de març, a partir del proper estiu tots els centres hospitalaris i d’atenció primària públics i concertats comptaran amb una plataforma informàtica per al registre de les agressions patides pels professionals. D’aquesta manera, la notificació de les situacions violentes serà més accessible i permetrà un major control, així com més capacitat de seguiment de les incidències reportades per part dels organismes i autoritats implicades.

A més de recollir les agressions, la plataforma donarà resposta a un dels principals requeriments del sistema per abordar la problemàtica de la violència a l’àmbit sanitari: la creació d’un registre oficial de casos que faciliti l’elaboració d’informes analítics i estadístics. A partir d’aquestes dades, l’OSVASC podrà definir nous protocols d’actuació, adaptats a les casuístiques detectades. En aquest sentit, MC recorda que a l’àmbit de l’Institut Català de la Salut (ICS) el protocol vigent és de l’any 2017, anterior a la pandèmia, que ha estat un "factor clau per a l’explosió de situacions de violència".

Atemptat contra funcionari públic
Segons les conclusions d’un estudi de jurisprudència realitzat pels serveis legals de MC, les sentències relacionades amb les agressions a personal mèdic i sanitari revelen una tendència predominant per part de la justícia cap a la consideració dels actes violents com a delicte d'atemptat contra funcionari públic, especialment quan s'acompanyen de lesions físiques greus. Amb tot, en funció del tipus d’agressió i la seva qualificació legal, les sancions poden ser administratives o penals.

Encara que les conductes agressives per part dels pacients no comportin violència física, MC demana als facultatius i facultatives que "denunciïn qualsevol manca de respecte o abús verbal perquè cap agressió, lleu o greu, quedi impune".