Les últimes reformes en matèria de jubilació (Girona)

Tornar
Adreçat a:
Afiliats i no afiliats
Dates:
15 i 24 de maig de 2018
Horari:
De 16.00 a 20.00 hores
Localització:
COMG (Carrer de l'Albereda, 3-5 - Girona)
Modalitat:
Presencial
Preus: Afiliats:
0€
Residents afiliats:
0€
No afiliats:
30€
jubilats

Ponent

 • Dra. Carolina Gala Durán
  Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)


Programa

 • Les últimes reformes en matèria de jubilació: la Llei 27/2011, el RDL 5/2013 i el nou factor de sostenibilitat
 • La jubilació ordinària: edat, requisits i quantia
 • La jubilació anticipada involuntària
 • La jubilació anticipada voluntària
 • L'abast de la jubilació parcial
 • L'impacte del nou factor de sostenibilitat sobre les pensions de jubilació a partir de l’1 de gener del 2019.
 • Les noves fórmules per compatibilitzar el treball i la pensió de jubilació
 • Les fórmules de previsió social complementària
 • Resolució de dubtes

Ponent

 • Dra. Carolina Gala Durán
  Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)


Programa

 • Les últimes reformes en matèria de jubilació: la Llei 27/2011, el RDL 5/2013 i el nou factor de sostenibilitat
 • La jubilació ordinària: edat, requisits i quantia
 • La jubilació anticipada involuntària
 • La jubilació anticipada voluntària
 • L'abast de la jubilació parcial
 • L'impacte del nou factor de sostenibilitat sobre les pensions de jubilació a partir de l’1 de gener del 2019.
 • Les noves fórmules per compatibilitzar el treball i la pensió de jubilació
 • Les fórmules de previsió social complementària
 • Resolució de dubtes
COMG (Carrer de l'Albereda, 3-5 - Girona)
Presencial
jubilats
0€
0€
30€
De 16.00 a 20.00 hores
15 i 24 de maig de 2018
Afiliats i no afiliats
newsletter
1.- Que Fundació Metges tracta les dades facilitades, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres i la prestació dels serveis concertats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prestació del servei i durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Fundació Metges a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@fundaciometges.org. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control.