Les últimes reformes en matèria de jubilació (Girona)

Tornar
Adreçat a:
Afiliats i no afiliats
Dates:
15 i 24 de maig de 2018
Horari:
De 16.00 a 20.00 hores
Localització:
COMG (Carrer de l'Albereda, 3-5 - Girona)
Modalitat:
Presencial
Preus: Afiliats:
0€
Residents afiliats:
0€
No afiliats:
30€
jubilats

Ponent

 • Dra. Carolina Gala Durán
  Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)


Programa

 • Les últimes reformes en matèria de jubilació: la Llei 27/2011, el RDL 5/2013 i el nou factor de sostenibilitat
 • La jubilació ordinària: edat, requisits i quantia
 • La jubilació anticipada involuntària
 • La jubilació anticipada voluntària
 • L'abast de la jubilació parcial
 • L'impacte del nou factor de sostenibilitat sobre les pensions de jubilació a partir de l’1 de gener del 2019.
 • Les noves fórmules per compatibilitzar el treball i la pensió de jubilació
 • Les fórmules de previsió social complementària
 • Resolució de dubtes

Ponent

 • Dra. Carolina Gala Durán
  Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)


Programa

 • Les últimes reformes en matèria de jubilació: la Llei 27/2011, el RDL 5/2013 i el nou factor de sostenibilitat
 • La jubilació ordinària: edat, requisits i quantia
 • La jubilació anticipada involuntària
 • La jubilació anticipada voluntària
 • L'abast de la jubilació parcial
 • L'impacte del nou factor de sostenibilitat sobre les pensions de jubilació a partir de l’1 de gener del 2019.
 • Les noves fórmules per compatibilitzar el treball i la pensió de jubilació
 • Les fórmules de previsió social complementària
 • Resolució de dubtes
COMG (Carrer de l'Albereda, 3-5 - Girona)
Presencial
jubilats
0€
0€
30€
De 16.00 a 20.00 hores
15 i 24 de maig de 2018
Afiliats i no afiliats

Formulari d'inscripció

Dades personals
Dades laborals
Dades bancàries
Metges de Catalunya informa que aquestes dades s'incorporaran al fitxer que el sindicat té inscrit en el registre general de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a aquells usos permesos per la llei i pels Estatuts de l'organització. En qualsevol cas, es podran exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició, mitjançant comunicació escrita a la seu de Metges de Catalunya (Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona). Metges de Catalunya es responsabilitza que les dades transferides estaran protegides i que seran tractades amb estricta confidencialitat, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.