Metges de Catalunya planteja a Salut un decàleg de mesures per a una desescalada de l’atenció primària amb “seguretat i protecció”

Metges de Catalunya (MC) ha fet arribar al Departament de Salut un decàleg de mesures estratègiques per planificar una desescalada de l’atenció primària amb “seguretat i protecció”, en el qual prioritza la dotació de recursos humans, la provisió d’equips de protecció individual (EPI), la disponibilitat de recursos tecnològics per consolidar l’atenció telemàtica i la gestió de la programació de visites per garantir la distància física entre els pacients.

El sindicat assenyala que, una vegada superada la fase aguda de la crisi, la xarxa d’atenció primària “pren encara més protagonisme, en esdevenir l’eix central del control epidemiològic de la pandèmia i de l’atenció transitòria a les residències geriàtriques”, motiu pel qual exigeix un augment de la plantilla –calcula que fan falta més de 1.000 facultatius– a fi de “donar una resposta eficaç a les necessitats assistencials i evitar sobrecàrregues de treball que posin en risc els mateixos professionals i usuaris”.

Alhora, reclama “assegurar la provisió suficient i regular de roba sanitària i EPI, i fer tests fiables i periòdics al personal sanitari per avaluar el seu estat immunitari davant el coronavirus”. D’altra banda, recalca que l’impuls de l’atenció telemàtica “ha de venir acompanyat d’una dotació adequada de dispositius i recursos tecnològics, així com d’una regulació i cobertura legal fins ara inexistents”.

Per que fa a la gestió de les visites, MC considera imprescindible “programar agendes que garanteixin la distància de seguretat entre els usuaris a les sales d’espera dels centres d’atenció primària (CAP) i dissenyar circuïts clars de circulació interna per separar els pacients amb simptomatologia de COVID-19 dels que no en presenten”. A més, demana dotar del “temps necessari” les visites telemàtiques i afavorir la “desburocratització” del primer nivell assistencial, “eliminant tràmits sense valor assistencial”

Finalment, planteja establir un “nou pla d’atenció a la cronicitat”, perquè el pacient fràgil i pluripatològic “passi a la primera línia de les actuacions dels CAP”.

Contacte de premsa

premsa@metgesdecatalunya.cat
Telèfon: 93 265 11 77 ext. 5
Fax: 93 265 39 71

Secretaria de Comunicació: David Arribas

Equip de comunicació: Hèctor Calvet, Albert Torres, Eva Martínez i Laia Calaf