Metges de Catalunya reclama al Govern la intervenció del CSC després de l’informe de la Sindicatura de Comptes que detecta irregularitats de gestió

Metges de Catalunya (MC) reclama al Govern de la Generalitat que intervingui el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) després que l’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre l’exercici econòmic de l’any 2017 hagi detectat irregularitats i incidències en la gestió de l’entitat. El sindicat qualifica de “molt greus” les conclusions de l’òrgan d’avaluació i demana a l’Administració que fiscalitzi “fins a l’últim cèntim” la despesa de l’associació patronal, finançada en la seva pràctica totalitat amb recursos públics.

En el seu informe, la Sindicatura presenta fins a 19 observacions sobre la gestió del CSC i el seu grup d’empreses. A més, assenyala que algunes incidències “poden donar lloc a fets perseguibles administrativament i judicialment”. Per començar, l’organisme qüestiona el caràcter privat de la patronal, ja que la seva condició d’entitat local pública, recollida en els seus propis estatuts, i el volum d’ingressos provinents de l’Administració, determina que el CSC hauria d’estar adscrit a la Generalitat i regir-se pel règim jurídic de les entitats del sector públic. En aquest sentit, la Sindicatura indica que l’adscripció –tant de la mateixa entitat com de les seves empreses filials– s’hauria d’haver dut a terme abans de l’any 2015, segons la legislació vigent.     

Pel que fa a les anomalies detectades, el ventall és ampli i transiten entre les irregularitats en els contractes subscrits per les entitats del grup CSC; factures per sobre del cost pressupostat; préstecs concedits i no retornats entre les diferents empreses; serveis a associats amb sobrepreu; contractació de personal amb complements retributius no justificats; treballadors que fan activitat pública i privada de manera simultània en diferents societats de la patronal; indemnitzacions per acomiadament a empleats que segueixen treballant en altres empreses del grup, etc.  

La Sindicatura també qüestiona la fórmula contractual recurrent del CSC. Donat el caràcter públic de l’entitat, les contractacions de serveis per part dels associats s’haurien de fer d’acord amb la normativa de contractació pública. Així mateix, atès l’origen públic del capital de la societat, la Sindicatura posa en dubte la creació de les filials internacionals del CSC, ja que “no van dirigides a la satisfacció de necessitats públiques ni a la consecució de l’interès general de l’àmbit territorial de Catalunya”.

Finalment, la Sindicatura situa la lupa sobre els contractes d’alta direcció d’un mateix empleat del CSC amb diferents empreses del grup, pels quals percep retribucions i despeses no justificades. L’òrgan considera que aquest fet vulnera la llei d’incompatibilitats i no està emparat per la normativa de retribucions de l’Administració pública.

Per a MC, tots aquests motius són “més que suficients perquè s'encenguin les alarmes” i perquè el Govern actuï d’ofici davant una entitat que gestiona recursos provinents del pressupost de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Contacte de premsa

premsa@metgesdecatalunya.cat
Telèfon: 93 265 11 77 ext. 5
Fax: 93 265 39 71

Secretaria de Comunicació: David Arribas

Equip de comunicació: Albert Torres, Laia Calaf i Eva Martínez