Metges de Catalunya reclama un conveni mèdic davant l’inici de les negociacions per a un nou acord laboral a la XHUP

Metges de Catalunya (MC) ha presentat aquest dimecres al Departament de Salut una petició formal (vegeu document adjunt) adreçada al conseller de Salut, Boi Ruiz, per a la constitució d’una mesa de negociació única per als facultatius que desemboqui en el primer “conveni mèdic”, davant l’inici de la negociació col·lectiva amb les patronals de la xarxa sanitària concertada (XHUP) –Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES)– per a l’establiment d’un nou acord laboral que afectarà 50.000 treballadors entre facultatius, infermers i personal no sanitari dels 56 hospitals i 70 centres d’atenció primària (CAP) concertats.

El president, el secretari general i el vicesecretari general de MC, Albert Tomàs, Francesc Duch i Xavier Lleonart, respectivament, han estat rebuts pel secretari de Participació Social i Local en Salut, Francesc Sancho, i pel director de Serveis de la Secretaria General de Salut, Xavier Rodríguez, mentre que a les portes del departament s’han concentrat prop d’un centenar de delegats del sindicat que han exhibit la paraula “Conveni mèdic” amb dotze lletres gegants de PVC.

El sindicat reclama aquest conveni “no només com un recull de normes laborals i retributives específiques per al col·lectiu, sinó com el mecanisme mitjançant el qual els metges puguin recuperar el seu protagonisme en la planificació i el govern del sistema sanitari, i fer front d’aquesta manera a la racionalització economicista dels recursos assistencials dels darrers anys”.

“Creiem més necessari que mai constituir un conveni mèdic que reguli les nostres condicions laborals i professionals de forma independent a les de la resta de treballadors sanitaris”, assenyala MC en l’escrit adreçat al conseller Boi Ruiz argumentant que, malgrat que el col·lectiu mèdic es troba integrat en el conjunt del personal sanitari, “presenta unes característiques de rol i d’activitat que fan necessari un tractament diferenciat”.

A mes, l’organització considera que el conveni mèdic, “un objectiu ineludible i inajornable”, permetrà posar al servei del pacient “els coneixements i les habilitats mèdiques, en un entorn de respecte i confiança mútua, sense interferències administratives o polítiques, restituint el professionalisme com a eix central de l’atenció sanitària i aconseguint que el 100% dels recursos públics destinats a la sanitat reverteixin en l’atenció sanitària”

La petició de MC, ratificada en els dos darrers congressos sindicals de 2008 i 2012, es produeix el mateix dia que s’obren les negociacions per recuperar i establir un nou conveni per al sector sanitari concertat, tenint present que el proper 31 de desembre finalitzen els pactes laborals signats als centres de la XHUP, arran del decaïment el juliol de 2013 del darrer conveni col·lectiu vigent, i també s’acaba el període de vigència del I Conveni col·lectiu dels centres sociosanitaris, al qual s’han adherit alguns hospitals concertats.

Contacte de premsa

premsa@metgesdecatalunya.cat
Telèfon: 93 265 11 77 ext. 5
Fax: 93 265 39 71

Secretaria de Comunicació: David Arribas

Equip de comunicació: Albert Torres, Laia Calaf i Eva Martínez