El secretari de l'ADC, Xavier Marco, critica les desigualtats en l'assistència odontològica dels centres sanitaris públics


TV3. TN Migdia

"L'assistència està muntada de tal manera que l'odontòleg et diu el que et passa, però no t'ho cobreix tot. Així, la persona que té diners té la boca bé, i la que no té diners no la té tan bé"

Font