El secretari general de MC, Josep Maria Puig, analitza la gestió de la pandèmia de coronavirus


TV3. TN Migdia

"El cansament s'està transformant en un sentiment d'irritació i menyspreu. Tot plegat, s'esta convertint en una bomba de rellotgeria. Si l'Administració no vol que això li esclati, ha de fer gestos concrets que s'han de veure reflectits en la nòmina"

Font