El secretari general de MC, Josep Maria Puig, analitza la gestió de la pandèmia de coronavirus


TV3. TN Vespre

"Molts aplaudiments, però a l'hora de la veritat l'Administració ens segueix collant i maltractant"

Font