El secretari general de MC, Josep Maria Puig, analitza la gestió de la pandèmia de coronavirus


DW. DW News

“El poc personal que encara tenim disponible està en una situació de perill propi i de convertir-se en possible transmissor del coronavirus a causa de la desprotecció”

Font