El secretari general de MC, Josep Maria Puig, analitza la gestió de l'epidèmia de coronavirus


TV3. Planta Baixa

"Les retallades sanitàries estan posant de manifest la insuficiència de plantilla i d'infraestructures per afrontar la pandèmia del coronvirus"

Font