Així serà la nova formació sanitària especialitzada

Carolina Darias

El nou reial decret que regula la formació sanitària especialitzada (FSE) ja és una realitat. Aquest dimarts, el Consell de Ministres ha aprovat la norma que regularà la formació transversal de les especialitats en Ciències de la Salut, la creació de nous títols d’especialista i els requisits per a l’obtenció del diploma d’Àrea de Capacitació Específica (ACE).

La nova llei especifica que la FSE inclourà 12 àmbits temàtics comuns que formaran part dels programes formatius de totes les especialitats. Les competències transversals seran: compromís amb els principis i valors del Sistema Nacional de Salut, la bioètica, els principis legals de l'exercici de les especialitats en Ciències de la Salut, l'equitat i els determinants socials, la pràctica basada en l'evidència, la seguretat de pacients i de professionals, la comunicació clínica, el treball en equip, la metodologia de la investigació, l’ús racional dels recursos diagnòstics, terapèutics i de cures i la capacitació digital de les persones especialistes.

La Comissió Permanent del Consell Nacional d'Especialitats en Ciències de la Salut elaborarà els continguts d’aquestes competències comuns i els revisarà periòdicament. 

Creació de noves especialitats i diplomes ACE
El reial decret estableix que la proposta de creació d’un nou títol de FSE s’iniciarà per part de les societats científiques més representatives de cada àrea i haurà de respondre a criteris concrets, com ara les necessitats de salut de la població o l'evolució i coneixements científics i tecnològics. En el cas dels diplomes ACE, la proposta provindrà de les comissions nacionals implicades.

Un cop formulades les propostes, en un termini màxim de sis mesos, la Direcció General d’Ordenació Professional dictarà un resolució i, en cas que sigui favorable, s'iniciarà l'elaboració de la norma per a la creació de l'especialitat o l'ACE en el termini de quatre mesos. Si és desfavorable, no es podrà presentar una nova sol·licitud fins cinc anys després de la primera.

L'accés a les ACE compartirà algunes característiques amb el MIR, ja que també adopta un sistema formatiu de residència. Es regularà de manera individual segons l'especialitat, establirà un nombre determinat de places i s’accedirà mitjançant una convocatòria en què es valorarà el currículum professional, docent i investigador dels especialistes, entre altres qüestions. Els programes formatius i l’avaluació dels professionals per a l’obtenció del diploma ACE també serà semblant a la dels MIR.

Novetats del MIR
La nova norma d’especialitats tanca la porta de manera definitiva a la recuperació de l’elecció presencial de les places MIR. En aquest sentit, el reial decret determina que els aspirants s’han de relacionar obligatòriament amb l’Administració per mitjans electrònics, que també serà l’única via de comunicació en el procés d’elecció i adjudicació de places.

D’altra banda, la llei d’especialitats incrementa fins al 10% el nombre de places MIR reservades per a extracomunitaris, fins ara limitades al 4%. Així, el nombre màxim de places que es podrà assignar als facultatius de fora de la UE, sempre que hagin obtingut una puntuació a l’examen MIR que els permeti obtenir plaça, no podrà ser superior al 10% del total de places ofertes per a la titulació de Medicina. Aquest augment es produeix al MIR però no en altres titulacions de FSE. Farmàcia tindrà una limitació del 3% d’extracomunitaris i Infermeria de l’1%.

Finalment, el reial decret obre una escletxa per eliminar la nota de tall a l'examen MIR, si és necessari, introduint un matís en el redactat: "Es podrà requerir, sí així es determina en la corresponent convocatòria, una puntuació mínima per superar la prova objectiva i contestar correctament un nombre mínim de preguntes que valorin aspectes nuclears de les titulacions requerides per participar a les proves".