Aprovada l’oferta pública de reposició i estabilització de places de l’ICS de l’any 2020

Opos ICS

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dilluns l'oferta d'ocupació pública de l’any 2020 per a l’Institut Català de la Salut (ICS), corresponent a la taxa de reposició de professionals, així com d'estabilització i consolidació de les places ocupades ininterrompudament per personal temporal, autoritzada per la llei de pressupostos de l’Estat de l’any 2017.

L’empresa pública oferirà 820 places, tant de l’àrea funcional sanitària com de gestió i serveis, de les quals 190 seran de personal facultatiu, amb una distribució de 75 places d’especialista hospitalari i 115 places d’especialista en medicina familiar i comunitària. La Direcció Gerència de l’ICS determinarà el repartiment de les places entre les diferents especialitats hospitalàries. Els processos de selecció, que encara no tenen data de realització, es desenvoluparan segons els preceptes de la llei de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

A aquestes 820 places s’hi han de sumar 1.009 més provinents de la taxa de reposició de l’any 2019, que ja van ser aprovades a la Mesa de la Funció Pública. Segons l’acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, d’aquest miler de places, 225 s’oferiran per a especialitats facultatives. A més, encara queden 596 places de personal facultatiu (497 d’especialistes hospitalaris, metges de família i pediatres, i 99 de ginecologia) pendents de l’oferta d’estabilització i consolidació de l’any 2017. Així, el total de places de reposició i consolidació per a facultatius que oferirà l’ICS serà de 1.011.

D’altra banda, cal recordar que les convocatòries de torn lliure dels anys 2018 i 2019 es troben en diferents fases executives (presentació de mèrits, baremació, etc.) i no es preveu una incorporació immediata dels nous professionals. Fins que no acabi aquest procés no es podrà iniciar l’oferta d’ocupació per cobrir les places interines i les reposicions.

La intenció de l’empresa pública és sumar totes les places pendents i oferir-les en una única convocatòria, sense data prevista.