Atenció primària, un model d'atenció en crisi

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) i la Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista (SEMERGEN) han consensuat un primer document en què s'exposen les deficiències que pateix l'actual model d'atenció primària i les condicions bàsiques que s'han de donar perquè el metge pugui desenvolupar correctament la seva tasca professional. L'informe "Un modelo de atención en crisis", que s'ha lliurat al Ministeri de Sanitat, a l'Insalud i als respectius serveis autonòmics de salut, destaca la necessitat de limitar el temps màxim d'atenció directa a la consulta a quatre hores per dia (la resta, dedicar-les a l'atenció domiciliària i a les tasques no directament assistencials) i no dedicar menys de deu minuts de mitjana d'atenció directa per pacient. En la gestió d'aquest document, ha estat primordial la presència del Sindicat de Metges de Catalunya (SMC-CESM) com a promotor de la trobada entre les tres organitzacions l'estiu de l'any passat. Per al SMC-CESM, la unificació de criteris entre totes les entitats representatives del col·lectiu mèdic és fonamental a l'hora de trobar solucions a les malalties que pateix el model d'atenció primària.