Càlcul hipotètic de la futura nòmina a l'àmbit de l'Atenció Primària reformada

En el marc del llarg procés de negociació del nou model retributiu per a la sanitat pública catalana, la divisió d'Atenció Primària del Sindicat de Metges de Catalunya (SMC-CESM) posa al vostre abast un instrument per calcular una hipotètica nòmina de futur, d'acord amb els paràmetres bàsics que s'estan utilitzant per dissenyar el sistema de retribucions.

Els formularis estan adreçats al metge i al pediatre de primària reformada i consten de diversos blocs que haureu d'emplenar amb les dades de tipificació de la vostra Àrea Bàsica de Salut (ABS). Després de prémer "Enviar", us apareixerà el càlcul en euros de la nòmina actual i de la hipotètica nòmina futura.

Si s'és metge o pediatre interí, haureu de tenir en compte que, a l'import total de la hipotètica nòmina futura, caldrà afegir-hi la quantitat corresponent a l'actual complement de productivitat variable (en el nou model retributiu s'anomenarà complement personal transitori) ja que no s'ha inclòs en l'operació. En relació als triennis, al complement de docència i al complement de direcció de programes, les retribucions actuals no es modificaran, en un principi, en el nou model.

Si teniu algun dubte o opinió, envieu-nos un correu electrònic a primaria@metgesdecatalunya.cat