Calendari de les eleccions a l’estructura organitzativa de Metges de Catalunya

Eleccions 2016

Per a Metges de Catalunya (MC), una de les conseqüències de la crisi ocasionada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 ha estat l’ajornament de les eleccions a càrrecs orgànics del sindicat. El 17 de juny havien de tenir lloc els comicis per escollir la direcció i els responsables dels sis sectors professionals en els quals s’estructura l’organització (Hospitals ICS, Hospitals XHUP, Primària ICS, Primària XHUP, Funcionaris-Contingent i Zona, i Laboral i altres convenis). Unes setmanes més tard, el dia 1 de juliol, era el torn de les eleccions dels representants de les assemblees territorials del sindicat (Barcelona ciutat; Metropolitana Sud-Barcelona; Metropolitana Nord-Catalunya Central; Girona; Lleida, Tarragona-Terres de l’Ebre).

Una vegada iniciada la fase de represa, MC ha posat data als processos electorals per donar compliment als estatuts sindicals que fixen les eleccions internes cada quatre anys. Així, els afiliats i les afiliades elegiran la nova direcció sindical i els càrrecs dels sectors professionals el proper 7 d’octubre, en el marc del 5è Congres de Metges de Catalunya que també se celebrarà aquell dia.

Segons fixa el calendari electoral aprovat pel Consell Executiu de l’organització, el cens provisional es pot consultar a les oficines de MC fins al dia 31 d’agost, data en què també finalitza el termini per presentar-ne reclamacions. El període per oficialitzar les candidatures s’obrirà el 3 de setembre i es tancarà el 17 del mateix mes.

El 22 de setembre es proclamaran definitivament les candidatures i l’endemà començarà la campanya electoral. Les votacions seran el dia 7 d’octubre, de 10.00 a 19.00 hores, a la seu del 5è Congrés de MC.

Pel que fa als comicis de les assemblees territorials, aquests tindran lloc el dia 28 d’octubre. El calendari electoral estableix els diferents terminis del procés.

La realització de les tres eleccions serà possible sempre i quan la situació epidèmica i les normes decretades per les autoritats així ho permetin.