Campanya jurídica de MC per reclamar el pagament de les guàrdies en la nòmina de vacances

Guàrdies en la nòmina de vacances

Metges de Catalunya (MC) obre una campanya per reclamar jurídicament que en la nòmina de vacances s’inclogui la retribució equivalent a la mitjana de les guàrdies treballades durant l’any, tant de presència física com de localització. El sindicat ja ha aconseguit que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) reconegui com a concepte salarial fixe i periòdic la remuneració de les jornades d’atenció continuada, de manera que l'import mitjà de les mateixes s’ha d’incloure en la nòmina del mes de vacances perquè la retribució percebuda sigui l’equivalent a la normal o mitjana de cada treballador durant els altres mesos de l’any, tal com estableix el Conveni 132 de l’Organització Internacional del Treball (OIT).

El sindicat es troba a l’espera que, com sembla previsible, el Tribunal Suprem ratifiqui el criteri del TSJC. Així, per poder iniciar la reclamació tan bon punt l’alt tribunal dicti sentència, MC ofereix als facultatius de la xarxa sanitària concertada la possibilitat de presentar una demanda individual que, a més, servirà per quantificar la suma exacta que es reclamarà a l’empresa, que inclou l'import no satisfet per les guàrdies realitzades més els interessos de demora generats.

Tot el personal facultatiu del SISCAT pot interposar la demanda, inclosos els professionals en període de formació per a l’obtenció del títol d’especialista (MIR, FIR, BIR, QIR, etc.). L’única condició per poder presentar la reclamació és la realització regular i periòdica de jornades de guàrdia.
 
Les persones interessades en aquesta campanya s’han d’adreçar a lex@metgesdecatalunya.cat.