Victòria judicial de MC que permetrà als metges cobrar els plusos i les guàrdies en la nòmina de vacances

Victòria judicial de MC que permetrà als metges cobrar els plusos i les guàrdies en la nòmina de vacances

Metges de Catalunya (MC) ha guanyat la demanda de conflicte col·lectiu presentada contra les patronals Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS) i Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), en què es reclamava que la nòmina de vacances inclogués els conceptes salarials que s’abonen durant la resta de l’any i que formen part de la retribució habitual o mitjana dels treballadors. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fallat a favor de les organitzacions sindicals demandants i ha sentenciat que les empreses sanitàries han de satisfer en la retribució de les vacances el complement d’atenció continuada, les guàrdies, tant de presència física com de localització, i el complement de dissabte, diumenges i festius. Els jutges no han inclòs entre els conceptes a pagar les hores extraordinàries, perquè consideren que no ha estat acreditat el seu caràcter permanent, ni la retribució variable per objectius (DPO).

D’aquesta manera, el sindicat mèdic ha aconseguit per al personal sanitari de la xarxa concertada el mateix que anteriorment havien aconseguit els treballadors de TV3 o Telefónica, l’aplicació de la legislació internacional i de les sentències europees i estatals que estableixen que el període de vacances s’ha de remunerar d’acord amb la retribució habitual o mitjana percebuda anualment.

Encara que la sentència del TSJC recau sobre les vacances de l’any 2016 -i en endavant-, els afiliats de MC de més de vint entitats concertades podran reclamar també els ingressos no percebuts en la paga de vacances de 2015. Això es deu a que l’organització va ser la primera en obrir el litigi per aquesta qüestió al maig de l’any passat, quan va presentar demandes individuals contra diverses empreses del SISCAT. Mesos més tard, a l’octubre, els sindicats CCOO, UGT i SATSE van presentar una demanda col·lectiva sobre el mateix conflicte davant el TSJC que va deixar en suspens les demandes presentades centre a centre per MC.

Amb tot, el sindicat mèdic es va adherir a la demanda i ara, un cop feta pública la sentència -d’aplicació al conjunt del sector- i donat que les demandes individuals són anteriors al període preferent de vacances de l’any 2016 (juny-setembre), els facultatius dels centres en què MC va interposar la reclamació podran exigir la part no retribuïda de les vacances de l’any 2015.

No obstant això, primer caldrà veure si les patronals recorren la resolució del TSJC, ja que aquesta no és ferma i poden interposar un recurs de cassació davant la Sala Social del Tribunal Suprem.