Catalunya incrementa un 4,5% les places de formació sanitària especialitzada per al curs 2016-2017

dimarts, 13 setembre, 2016

La sanitat catalana ofereix aquest curs un total de 1.068 places de formació sanitària especialitzada per a metges, farmacèutics, psicòlegs, químics, biòlegs i radiofísics, 46 més (+4,5%) de les que va oferir l’any passat, segons l’ordre que publica aquest dimarts el Boletín Oficial del Estado (BOE), on consta tota l’oferta de formació especialitzada pel sistema de residència –distribuïda per especialitats i comunitats autònomes– i la data de la prova d’accés: el 28 de gener de 2017. 

Catalunya continua sent la segona comunitat que més places de formació sanitària especialitzada convoca per darrera de Madrid, que en treu 1.339 (sense comptar les places d’infermeria). A tot l’Estat espanyol, l’oferta augmenta 245 places, fins a situar-se en 6.778 places formatives, el que suposa un creixement del 3,8%.

L’especialitat amb més oferta en els centres sanitaris catalans és medicina familiar i comunitària amb 283 places, dues més que en la convocatòria anterior, seguida com ja és habitual de pediatria (62), anestesiologia i reanimació (59) i medicina interna (55). 

En canvi, les especialitats que més incrementen percentualment la seva oferta formativa són medicina nuclear (+50%), cirurgia pediàtrica (+33%) i immunologia (+33%). L’única especialitat que registra un descens en el número de places ofertes és oftalmologia, que passa de 27 a 26 places.    

Prova d’accés
La prova selectiva tindrà lloc el dissabte 28 de gener de 2017 i els aspirants disposaran de cinc hores per resoldre-la. El número de preguntes multiresposta serà de 225 més 10 de reserva en totes les titulacions. El termini de presentació de sol·licituds per participar en l’examen s’estendrà del 19 al 28 d’aquest setembre.  

Una de les novetats d’aquesta convocatòria és que, per primera vegada, els aspirants, si resulten adjudicataris d’una plaça, es comprometen a aportar en l’acte de presa de possessió la certificació negativa expedida pel Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia, en la qual s'acrediti que no estan condemnats, mitjançant sentència ferma, per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

Calendari

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 19 al 28 de setembre de 2016.
 • Exhibició de les relacions provisionals d'admesos: a partir de l’11 de novembre de 2016.
 • Exhibició de les relacions definitives d'admesos: a partir del 29 de desembre de 2016.
 • Data de l'exercici: dissabte, 28 gener de 2017.
 • Exhibició de les plantilles de respostes correctes: a partir del 6 febrer de 2017.
 • Termini de reclamacions a les plantilles de respostes correctes: dies 7, 8 i 9 de febrer de 2017.
 • Reunió de les comissions qualificadores per resoldre les reclamacions presentades: 21 febrer de 2017.
 • Exhibició de les relacions provisionals de resultats: a partir del 28 febrer 2017.
 • Exhibició de les relacions definitives de resultats: a partir del 24 març 2017.
 • Actes d'assignació de places: a partir del 10 d'abril de 2017.
 • Termini per a la incorporació: del 22 al 26 de maig de 2017, ambdós inclosos.