Constituïda la Mesa de Negociació del VIIè Conveni Col·lectiu dels Hospitals concertats de la XHUP

Sindicats i patronals han constituït la Comissió Negociadora del VIIè Conveni Col·lectiu dels Hospitals concertats de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP), en la qual està representat Metges de Catalunya (MC).

El sindicat s’ha fixat com a objectius de la negociació els aspectes següents:

  • Aconseguir un conveni franja per al personal mèdic que reconegui l’especificitat del col·lectiu.
  • Defensar una regulació de la jornada laboral que preservi la salut i la seguretat del facultatiu i que garanteixi la qualitat assistencial de l’acte mèdic.
  • Establir una formació continuada de qualitat.
  • Solucionar la problemàtica de l’atenció continuada i consensuar una reglamentació adequada que limiti el seu nombre d’hores i que fixi un preu/hora no inferior a l’hora ordinària de treball.
  • Acordar un model de carrera professional homologable i d’igual aplicació en tot el sistema sanitari.


La mesa negociadora, integrada per 15 representants socials (5 per cada sindicat) i 10 representants empresarials (5 per cada patronal), es reunirà periòdicament cada quinze dies. L’acord afectarà més de 3.000 facultatius que treballen en els 40 hospitals concertats catalans.

Aquesta serà la segona vegada en què els facultatius tindran veu i vot en la negociació a través de l’Agrupació de Metges i Infermeres de Catalunya (AMIC), plataforma integrada per Metges de Catalunya i pel Sindicat d’Infermeria. AMIC ja va participar en les negociacions del conveni anterior que es van allargar durant un any i mig.