El Parlament fa seves les reivindicacions de Metges de Catalunya i podria incorporar-ne gran part

La Llei de protecció de la salut, que està redactant el Parlament de Catalunya, podria incorporar gran part de les reivindicacions de Metges de Catalunya (MC) i donar, així, una sortida satisfactòria a la inestabilitat laboral que pateixen, des de fa anys, els diferents cossos de metges interins d'Assistència Pública Domiciliària (APD).

Segons ha pogut saber MC, la comissió parlamentària encarregada de redactar la llei està treballant en la possibilitat que el personal que ocupi de forma interina un lloc de treball dels cossos de metges, practicants i llevadores titulars, a l'entrada en vigor de la nova llei, passi a ocupar, interinament i de forma automàtica, una plaça estatutària de la mateixa categoria adscrita a l'Institut Català de la Salut (ICS).

Posteriorment, Sanitat convocaria un concurs oposició, amb torn restringit, perquè el metge pogués accedir a una plaça fixa en el mateix lloc que ocupava. L'interí APD disposaria de tres convocatòries per obtenir la plaça. Una vegada esgotada la darrera convocatòria, els professionals que no l'haguessin superat continuarien com a personal interí i, des d'aleshores, s'haurien de sotmetre al procediment de selecció ordinari.

En relació als farmacèutics titulars interins, aquests restarien adscrits a l'Agència de Protecció de la Salut, en el cos de titulats superiors de la Generalitat i amb règim de dedicació de jornada de treball ordinària. A través d'un concurs oposició restringit i amb quatre convocatòries, el farmacèutic podria accedir a una plaça funcionarial en el seu mateix lloc de treball. Si no fos així, conservaria la plaça interina.

La comissió parlamentària també està estudiant la possibilitat de declarar compatibles, en casos exepcionals, les funcions inherents a la titularitat d'una oficina de farmàcia i les de protecció de la salut (sota la dependència de l'Agència de Protecció de la Salut). per al farmacèutic titular interí que sigui propietari d'una farmàcia, quan entri en vigor la llei.

Totes aquestes esmenes, que molt probablement s'acabaran introduint en el text definitiu de la llei, responen als contactes que ha mantingut Metges de Catalunya, en els darrers mesos, amb els partits polítics del Parlament, per transmetre'ls la problemàtica de l'interí APD i intentar trobar-ne una solució.

Responsables de la divisió de Funcionaris d'MC també s'han reunit amb la Conselleria de Sanitat i amb el Ministeri de Sanitat i li han transmès, al Síndic de Greuges, Anton Cañellas, aquest conflicte que afecta a més d'un centenar de professionals.