El SMC-CESM interposa un conflicte col·lectiu per a l'aplicació de la sentència del Tribunal de Luxemburg a la primària reformada

El SMC-CESM ha interposat un conflicte col·lectiu, en representació dels metges d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS), per tal que s'apliqui la sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, del passat 3 d'octubre, sobre ordenació i distribució del temps de treball. L'assessoria jurídica del sindicat ha presentat, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, una demanda contra la conselleria de Sanitat, en la qual s'exigeix a l'Administració catalana que reconegui el dret que tenen els facultatius dels Centres d'Atenció Primària públics i reformats a:

  • Que la duració mitjana del seu temps de treball no superi les 36 hores per cada 7 dies (en còmput de 4 mesos) (art. 6 de la Directiva 93/104/CE sobre ordenació i distribució del temps de treball).
  • Que se'ls garanteixi el dret individual a realitzar una jornada superior a les 36 hores en els termes que indica l'article 18 de la Directiva 93/104/CE. 
  • Que se'ls garanteixi el dret a gaudir, per cada període de 7 dies, d'un descans mínim ininterromput de 24 hores, a les quals s'afegiran les 11 hores de descans diari (art. 5 en relació a l'article 3 de la Directiva 93/104/CE) en un període de referència que no superi els 14 dies (art. 16 de la Directiva 93/104/CE).