El SMC-CESM planteja el conflicte dels APD interins al Síndic de Greuges

La divisió de Funcionaris del Sindicat de Metges de Catalunya (SMC-CESM) ha remès un escrit al Síndic de Greuges, Anton Cañellas, en què li exposa la problemàtica que amenaça el metge interí d'Assistència Pública Domiciliària (APD) amb la imminent creació de l'Agència de Protecció de la Salut. A la carta, s'explica com el futur de 112 metges APD interins està pendent d'un fil perquè se'ls ha exclòs del projecte de Llei de Protecció de la Salut que, actualment, està en fase de tramitació parlamentària.

La futura llei ignora la situació d'aquests metges, molts dels quals fa més de 15 anys que exerceixen tasques d'assistència primària i de prevenció de la salut pública. L'origen del problema radica en que, des de 1991, l'Administració no ha convocat cap oposició per als metges APD interins, quan la normativa vigent estableix que s'ha de convocar una oposició anual. Això ha fet que hi hagi 112 metges APD interins (un 19% dels 600 metges APD que hi ha a Catalunya), als quals no se'ls ha donat l'oportunitat de confirmar la seva plaça de funcionari.

El SMC-CESM proposa que Sanitat convoqui un concurs restringit de mèrits i l'elaboració d'una memòria perquè l'APD interí pugui accedir a una plaça en propietat o que se li adjudiqui una plaça ad personam.

Agrupació
Davant d'aquesta situació, els metges APD interins del Sindicat de Metges de Catalunya s'han constituït en agrupació amb l'objectiu d'impedir la desaparició d'aquest col·lectiu que podria quedar exclòs del sistema sanitari públic català, si prospera el redactat actual del projecte de Llei de Protecció de la Salut. L'Agrupació de Metges APD interins, adscrita a la divisió de Funcionaris, està presidida per José L. Melendo, mentre que José J. Aibar n'ocupa la secretaria.