El SMC-CESM presenta una demanda contra l'ICS reclamant que el MIR lliuri després d'una guàrdia

dilluns, 22 juliol, 2002

El Sindicat de Metges de Catalunya (SMC-CESM) ha presentat, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, una demanda de conflicte col·lectiu contra l'Institut Català de la Salut (ICS), en què reclama que el Metge Intern Resident (MIR) pugui lliurar després d'una guàrdia. El SMC-CESM s'ha vist obligat a tramitar aquesta demanda judicial després que la reclamació prèvia, presentada el passat mes de maig, no hagi prosperat.

El sindicat exigeix a l'ICS que reconegui al metge resident el dret al descans de 12 hores entre el final de la jornada i el començament de la següent i, per tant, a lliurar l'endemà d'haver fet una guàrdia nocturna de presència física. En el contracte laboral que vincula el MIR amb l'ICS, hi ha una clàusula (3a f) on consta textualment que "... la prestació de serveis nocturns de presència física no implicarà la lliurança el dia següent al de la seva realització." Per al SMC-CESM, aquesta clàusula conculca greument el dret al descans entre jornades que està reconegut a l'Estatut dels Treballadors (art.34.3), el qual és d'aplicació al metge resident.

Per aquest motiu, el sindicat demana que els 2.000 MIR que treballen, actualment, en centres assistencials de l'ICS puguin lliurar després d'una guàrdia i que es declari nul·la la clàusula contractual que els nega el dret a aquest descans.

Antecedents

A l'Estat espanyol, el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia ja va reconèixer, l'abril de 2000, el dret del MIR al descans mínim de 12 hores entre jornades i, consegüentment, a lliurar l'endemà d'haver treballat una guàrdia. Aquesta sentència (núm. 1357) va ser ratificada posteriorment pel Tribunal Suprem.