Els facultatius de l'Hospital Universitari Sagrat Cor acorden millores salarials i no aniran a la vaga

Hospital Universitari Sagrat Cor

El personal facultatiu de l’Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona ha renunciat a la vaga mèdica anunciada per a finals de novembre després d’acceptar la darrera proposta de conveni presentada per la direcció empresarial. En una assemblea celebrada aquest dijous, els professionals han donat el vistiplau a l’oferta de l’empresa que inclou les principals reivindicacions del col·lectiu, com són l’actualització salarial des de l’any 2021, el retorn dels endarreriments retributius dels anys 2021, 2022 i 2023 d’acord amb els imports pactats, una pujada de sou del 6,51% per al 2023 i l’establiment d’un nou complement variable per objectius que iguala l’import que fixa per a aquest mateix concepte el conveni sectorial de la sanitat concertada.    

A banda dels guanys retributius, els facultatius de l’Hospital Universitari Sagrat Cor han aconseguit altres millores, com una reducció del percentatge de jornada necessari per accedir al sistema de carrera professional, o el manteniment del 15% de jornada de treball no assistencial per dedicar a tasques docents i projectes de recerca mèdica, entre altres.  

L’Associació Professional de Metges i Titulats Superiors (APMTS) i Metges de Catalunya (MC), com a representants del personal facultatiu i negociadors dels seus legítims interessos, reconeixen l’esforç realitzat per l’empresa i la voluntat d’entesa per evitar un conflicte laboral que “cap de les dues parts desitjava” per les seves conseqüències assistencials.