Els hospitals concertats han de computar les guàrdies mèdiques com jornada laboral

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obliga els hospitals concertats a computar les hores de guàrdia de presència física del metge dins la jornada laboral pactada en el conveni, sobre la base de la tan debatuda i polèmica directiva europea 93/104 . Amb aquesta sentència, el TSJC desestima la demanda presentada per les patronals del sector, la Unió Catalana d'Hospitals i el Consorci Associació Patronal Sanitària, que pretenien que l'esmentada directiva no fos d'aplicació als centres hospitalaris concertats i que, per tant, les guàrdies no es comptabilitzessin dins les hores pactades per conveni. Aquest argument de la patronal s'oposa a les tesis defensades per l'Agrupació de Metges i Infermeres de Catalunya (AMIC), de la qual n'és membre el SMC-CESM, que exigeix l'aplicació, en la sanitat catalana, de la directiva europea 93/104 que regula la jornada laboral. La sentència del TSJC implica que els metges de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública de Catalunya (XHUP) no podran ser obligats a treballar més de 48 hores a la setmana i tindran dret a gaudir d'un descans setmanal ininterromput de 36 hores, més les 12 hores de descans entre jornada i jornada que també comptaran com jornada laboral. A partir d'ara, les patronals poden presentar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.

En l'àmbit de l'Atenció Primària pública i reformada, el SMC-CESM ja va presentar un recurs de cassació al Suprem contra una sentència del TSJC que desestima la demanda de conflicte col·lectiu presentada pel sindicat contra Sanitat, en la qual s'exigeix l'aplicació de la directiva europea 93/104. Per la seva part, el passat 24 de setembre, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) va denunciar, davant la Unió Europea, l'incompliment d'aquesta directiva a l'Estat espanyol.