Els jutjats confirmen que els metges d’APD de la província de Tarragona poden participar en les eleccions de l’ICS

Revés judicial per a l’Institut Català de la Salut (ICS). El Jutjat Social de Tortosa ha desestimat la demanda presentada per l’empresa pública contra el laude arbitral que, a petició de Metges de Catalunya (MC), va dictaminar que els facultatius d’Assistència Pública Domiciliària (APD) de la província de Tarragona (gerències territorials de Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre) havien de formar part del cens de les eleccions als òrgans de representació del personal estatutari de l’ICS.

El jutge ha donat la raó als advocats del sindicat mèdic que argumenten que els APD que han optat per no acollir-se al procés d’integració voluntària a l’ICS -regulat pel Reial decret llei 16/2012- continuen prestant serveis a l’empresa i, per tant, tenen dret a participar en els comicis en què s’han d’escollir els representants dels treballadors.

En aquest sentit, el dictamen del magistrat aclareix que un cop finalitzat el termini per integrar-se voluntàriament a l’ICS i esdevenir personal estatutari, els APD que no han fet aquest pas es mantenen "en la mateixa situació d’adscripció orgànica i funcional en tant que no s’articulin els mecanismes necessaris per a integrar-los com a funcionaris a l’agència, organisme o departament de salut pública que correspongui". Així, mentre s’estableix la seva destinació definitiva, els metges d’APD conserven la condició de personal de l’ICS i "hauran de ser electors i elegibles a la junta de personal d’assistència primària".

La sentència, contra la qual no s’hi pot interposar cap recurs, específica a més que el col·lectiu d’APD només pot participar en el procés electoral de la institució sanitària i no en els comicis de la Mesa General de la Funció Pública com pretenia l’ICS.

Pendents de judici
MC també ha impugnat els censos electorals de la resta de províncies catalanes.  A Lleida i Girona els judicis s’han fixat amb posterioritat a la data de les eleccions (25 de març) i això provocarà que els APD d’aquestes demarcacions no puguin participar en el procés electoral, sense detriment que aquests comicis es declarin nuls i s’hagin de tornar a convocar en cas que els tribunals provincials estimin la demanda de l’organització i dictaminin que aquest col·lectiu professional té dret a formar part del cens, com ha succeït a Tarragona.

Pel que fa a Barcelona, el procediment encara es troba obert ja que l’àrbitre no s’ha posicionat respecte a la petició d’impugnació del cens electoral presentada pel sindicat.