Ets resident de l’ICS i no t’han pagat les guàrdies a la nòmina de vacances de l’any passat? Reclama-ho amb Metges de Catalunya

Vaga MIR Setembre 2020

Els MIR de l’Institut Català de la Salut (ICS) tenen a dret a percebre la mitjana de les guàrdies treballades els mesos anteriors a la nòmina corresponent al mes de vacances, perquè és un concepte que forma part de la seva retribució  habitual. Així ho han reconegut els tribunals de justícia i també la mateixa Administració, que a través d’un acord de Govern el juliol de l’any passat va establir aquest pagament, a més de la millora del preu hora de l’atenció continuada que fan els residents.

No obstant això, a la nòmina de vacances 2023 no es van incloure els imports vinculats a les guàrdies. Per aquest motiu, MC ofereix als MIR la possibilitat de reclamar jurídicament l’abonament de les quantitats degudes.

Els serveis jurídics del s’ocupen de gestionar tota la demanda i de calcular els imports a reclamar. Els facultatius que ja han finalitzat el MIR però que l’any passat encara van treballar com a residents també tenen la possibilitat de presentar la reclamació.

Les persones interessades s’han de posar en contacte amb el sindicat a través del correu mir@metgesdecatalunya.cat, abans del 30 d’abril de 2024.