Informació sobre el retorn dels dies meritats de la paga de desembre de 2012

El Govern ha acordat que el personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya recuperi l’import equivalent a la part proporcional dels dies meritats de la paga extraordinària de desembre de 2012 que va ser suprimida pel Reial decret llei 20/2012 de 13 de juliol.

La Generalitat descomptarà un 5% de la retribució a percebre per cada empleat en aplicació de la mesura d’ajust aprovada pel propi executiu català el febrer de 2012, abans de l’entrada en vigor del decret estatal.

Personal ICS
El personal de l’Institut Català de la Salut (ICS) que continuï en actiu rebrà l’abonament en la nòmina de març. Les persones que hagin deixat de treballar per a l’Administració hauran de presentar una sol·licitud en el termini de tres mesos posteriors a la data de publicació de l’acord al DOGC (12-3-2015). La sol·licitud d’abonament s’ha d’adreçar al Centre Corporatiu de l’ICS situat a la Gran Via de les Corts Catalanes, 587 de Barcelona, o a qualsevol de les seus territorials de l’entitat. Les quantitats abonades tributaran a efectes fiscals en l’any 2015.

Personal xarxa concertada
El personal que continuï en actiu i en la mateixa empresa sanitària que l’any 2012 rebrà l’abonament previsiblement en la nòmina de març. Les persones que ja no treballin en l’empresa en què van meritar el dies de la paga extra retallada hauran de presentar una sol·licitud en el termini de tres mesos posteriors a la data de publicació de l’acord al DOGC (12-3-2015), encara que continuïn prestant serveis en alguna altra empresa del sector. La persona interessada haurà d’adreçar la sol·licitud d’abonament a l’entitat on treballava l’any 2012. Les quantitats abonades tributaran a efectes fiscals en l’any 2015.

MIR i contractes temporals
Els serveis jurídics de Metges de Catalunya (MC) recomanen als residents i facultatius amb contractes temporals que continuïn en actiu en la mateixa entitat de l’any 2012 però que finalitzaran la seva relació laboral el 2015 que es posin en contacte amb el gabinet del sindicat abans de signar la quitança.

Atenció a dubtes
lex@metgesdecatalunya.cat
93 265 11 77

Documents adjunts