La Divisió de Funcionaris pressiona Sanitat perquè convoqui el concurs oposició per a l’interí APD

El president i el secretari en funcions de la Divisió de Funcionaris de Metges de Catalunya (MC), Francesc Duch i Màrius Biscarri respectivament, han demanat al secretari general del Departament de Sanitat, David Vegara, que convoqui, al més aviat possible, el concurs oposició perquè l’interí d’Assistència Pública Domiciliària (APD) pugui consolidar la seva plaça i assolir-ne una d’estatutària fixa, tal com preveu la Llei de protecció de la salut aprovada l’any passat.

En una reunió mantinguda entre ambdues parts, els representants d’MC s’han interessat també pel desenvolupament normatiu de l’Agència de Protecció de la Salut i per la possibilitat de convocar un concurs de trasllat per al metge APD.

Duch i Biscarri han recordat a Vegara el compromís assumit per l’anterior Govern de resoldre la problemàtica de l’ús del vehicle propi per part del personal sanitari en l’àmbit rural. En aquest sentit, l’exsecretari general de Sanitat, Ramon Massaguer, es va comprometre a crear una comissió mixta Metges de Catalunya-Generalitat (departaments de Sanitat i d’Economia) per intentar trobar una sortida jurídica i fiscal al conflicte.