La Plataforma Sindical Unitària presenta un recurs administratiu contra la supressió de la paga extra al personal de l’ICS

Metges de Catalunya (MC) i cinc sindicats més integrants de la Plataforma Sindical Unitària (CC.OO, SATSE, UGT, USAE i USOC) han presentat avui un recurs administratiu contra la supressió íntegra de la paga extraordinària i la paga addicional del complement específic o pagues equivalents de desembre de 2012 als treballadors de l’Institut Català de la Salut (ICS). Els representants de cada organització han registrat de forma simultània el recurs a les seus provincials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona de l’ICS. 

En una acció coordinada per la Plataforma Sindical Unitària, els representants sindicals reclamen a l’ICS l’abonament íntegre de la paga extra o com a mínim de la part proporcional corresponent al període comprés entre l’1 de juny i el 14 juliol de 2012. Els recurs es fonamenta en la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals que recull l’article 9.3 de la Constitució Espanyola. 

Així, tenint en compte que el decret llei 20/2012, que ordena la supressió de la paga extraordinària a tots els treballadors públics, va entrar en vigor el dia 15 de juliol, es considera una vulneració “total i absoluta” del principi constitucional d’irretroactivitat que els treballadors no hagin percebut almenys el còmput de les pagues corresponent al període que transcorre entre els dies 1 de juny i 14 de juliol de 2012.

Els signants del recurs, que actuen en nom propi, com a personal del sector públic, i alhora com a representants de les organitzacions sindicals de l’ICS, al·leguen, a més, que la percepció d’aquestes retribucions constitueix un dret consolidat dels treballadors i la seva supressió suposa una expropiació il·legítima del patrimoni individual.  

Els representants sindicals de les sis organitzacions integrants de la Plataforma Sindical Unitària insten a l’ICS a anul·lar l’acte administratiu pel qual es va suprimir la paga extraordinària de desembre i reclamen el seu retorn a tots els treballadors funcionaris i estatutaris de l’Institut Català de la Salut.   

Precedent a Madrid
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha reconegut el dret dels treballadors públics de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid a percebre la part corresponent de la paga extra anterior a la entrada en vigor del decret llei 20/2012. Es tracta de la primera sentència en aquest sentit i suposa un precedent per als recursos i les demandes que s’estan presentant contra la supressió de la paga extraordinària al conjunt dels treballadors públics de l’Estat espanyol.