La taula mèdica bilateral encarrila la millora del preu de l’hora de guàrdia de tots els residents del sistema

Manifestació de facultatius 26 gener 2023

La taula mèdica pactada per desconvocar la multitudinària vaga de facultatius organitzada per Metges de Catalunya (MC) els dies 25 i 26 de gener s’ha reunit per primera vegada aquest dimarts. Amb l’objectiu de millorar les condicions en què presta serveis assistencials el personal facultatiu de la sanitat pública catalana, els representants del Departament de Salut, MC i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) han iniciat les sessions de treball de l’òrgan que tindran una periodicitat quinzenal. El sindicat ha remarcat el "caràcter operatiu" de la reunió, tot i tractar-se de la primera trobada bilateral entre l’Administració i el col·lectiu mèdic.

En aquest sentit, MC ha remarcat l’entesa assolida perquè la millora del preu de l’hora de guàrdia dels metges adjunts, aprovada al III Conveni laboral del SISCAT, es faci extensiva als MIR, tant de la xarxa sanitària concertada com de l’Institut Català de la Salut (ICS), per "guanyar capacitat d’atracció i no establir greuges comparatius dins del mateix sistema sanitari". Així, Salut traslladarà a les meses de negociació de l’àmbit públic i concertat la necessitat de millorar les retribucions vinculades a les guàrdies del MIR.

De manera paral·lela, la millora del preu de l’atenció continuada també s’haurà de fer efectiva per als facultatius adjunts de l’ICS, per tal que no es produeixin desigualtats retributives entre el col·lectiu.

D’altra banda, la taula mèdica també ha acordat la creació d’un grup específic de treball per definir mesures que permetin racionalitzar les agendes assistencials dels facultatius d’atenció primària. Aquesta comissió es posarà en marxa el proper dia 1 de març amb la voluntat de consensuar accions d'"efecte immediat".

Finalment, per facilitar el seu abordatge i donada la transversalitat de la majoria d’actuacions, els integrants de la taula han aglutinat en "àrees de millora" els 15 punts definits al Pla de treball del nou òrgan. Entre aquestes grans àrees d’actuació es troben la promoció de la formació, docència i recerca dels facultatius; la regulació de l’atenció continuada i els escreixos de jornada; la revisió de la càrregues de treball; l’anàlisi de la demografia mèdica i la planificació de les necessitats de personal, entre altres.

La propera reunió de la taula mèdica tindrà lloc el dia 15 de març.