Les patronals bloquegen l'elaboració del conveni per a l'atenció primària concertada

Les patronals s'han tancat en banda i han donat per morta la mesa de negociació de l'annex al conveni de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) per a l'atenció primària concertada, en la qual participa Metges de Catalunya (MC).

Després de mig any de treballs, la Unió Catalana d'Hospitals (UCH) i el Consorci Hospitalari de Catalunya (CHC) han decidit, unilateralment, extingir la mesa tècnica que havia d'adaptar el conveni de la XHUP a l'àmbit funcional de l'atenció primària concertada. Així ho van expressar en la darrera reunió que va tenir lloc a finals de novembre quan, amb l'excusa que no era possible arribar a cap acord, van presentar als sindicats una acta de dissolució d'aquest grup de treball.

En nom de les forces sindicals presents a la mesa, el secretari general d'MC, Patricio Martínez, es va negar a signar l'"acta de defunció" i va exigir a les patronals que rectifiquin la seva postura i que, després d'un període de reflexió, tornin a convocar els sindicats. Si no ho fan, serà la presidenta de la mesa del conveni XHUP qui citarà tots els membres de la mesa tècnica perquè exposin els seus plantejaments.

Metges de Catalunya proposa que l'annex al conveni XHUP per a la primària concertada reculli els punts següents:

  • La relació nominal dels equips d'atenció primària vinculats a la xarxa concertada.
  • L'equiparació de les condicions laborals del facultatiu de l'atenció primària concertada amb el de l'hospital XHUP, tret de les especificitats pròpies de cada exercici professional.
  • El respecte als acords propis ja vigents, si són més avantatjosos.
  • El manteniment del mateix període de vigència que el conveni d'hospitals XHUP.
  • La necessitat que l'adhesió de l'equip d'atenció primària al conveni es faci a través d'una acta notarial o d'una declaració jurada.
  • L'abonament del 50% del màxim anual (6.200 euros) de la productivitat variable com a retribució fixa, mitjançant un plus conveni o a través del complement de vinculació d'usuaris (TIS). A més, el sindicat demana que enguany també s'aboni la meitat dels 3.100 euros restants.
  • L'efectivitat retroactiva de l'acord amb data 1 d'abril de 2003.
  • La limitació de les targetes individuals sanitàries (TIS) a 1.900 per metge de família i a 1.200 per pediatre.
  • L'aplicació del 1r nivell de la carrera professional a partir de l'1 de gener de 2004.


Les patronals van rebutjar tots els punts d'aquesta proposta i no van voler explicar quin és el contingut dels incentius inclosos en la productivitat variable (econòmic, assistencial, administratiu i d'atenció al pacient). Tant la UCH com el CHC van supeditar el desenvolupament dels incentius a la signatura de l'acord en el marc de la mesa tècnica.

ABS amb conveni propi no XHUP
Paral·lelament a aquest procés, algunes àrees bàsiques de salut (ABS) amb conveni propi tenen bloquejades les negociacions dels seus nous acords laborals, en l'espera d'un conveni de primària XHUP que serveixi com a referent. Aquest és el cas de l'ABS del Vendrell o de l'ABS de Reus amb convenis ja vençuts o a punt de vèncer.

Concretament, els professionals del Vendrell tenen congelats els salaris des de 1999 perquè encara no s'ha renegociat el conveni. Aquesta situació provoca una pèrdua econòmica molt important per als treballadors sanitaris que topen amb la passivitat de les patronals.

Tenint en compte que la negociació per al conveni de l'atenció primària concertada s'ha trencat, Metges de Catalunya (MC) ha decidit iniciar properament una ronda de converses amb les empreses que gestionen aquests centres no XHUP per pressionar i intentar desbloquejar la situació.

Tot i així, MC recomana a tots els facultatius que estiguin negociant convenis propis que es posin en contacte amb el sindicat per rebre assessorament abans de signar cap document. Podeu contactar amb Francisco Ridao, Antoni Gallego o Montse González, representants del sindicat en la mesa tècnica de negociació de l'annex al conveni XHUP per a la primària concertada.