L’ICS convoca 1.343 places públiques de metge de família

Places metge de família 2018

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha convocat de manera oficial 1.343 places públiques d’especialista en medicina familiar i comunitària, de les quals 289 corresponen a l’oferta ordinària d'ocupació anunciada l’any 2017 i 1.054 formen part de l’oferta especial autoritzada pel govern central com a part de la taxa addicional per a l’estabilització del personal al servei de l’Administració pública. Del total de places convocades, 111 es reserven per a persones amb discapacitat legal reconeguda. El termini d’inscripció a la convocatòria comença el 26 de juny i finalitza el dia 15 de juliol de 2018.

La inscripció es realitza exclusivament de forma telemàtica a través del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) del web de l’ICS. Els participants han d’introduir en el “Gestor de currículum” de l’aplicació la seva titulació acadèmica de facultatiu especialista en medicina familiar i comunitària i els mèrits al·legats per a la seva valoració per part del tribunal en la fase de concurs del procés selectiu.

El procés es divideix en dues fases: oposició i concurs. La fase d’oposició consta de quatre proves obligatòries i eliminatòries, a excepció de la quarta que no exclou els aspirants en cas que no la superin. La primera prova consisteix en respondre un qüestionari tipus test. La segona avalua el coneixement de la llengua catalana i castellana. En la tercera prova els aspirants han de respondre per escrit un o més supòsits pràctics, i en la quarta han de realitzar dos exercicis (test i resolució de supòsits) que avaluen les competències específiques de la categoria de facultatiu especialista en medicina familiar i comunitària. En la fase de concurs, el tribunal valorarà els mèrits presentats per la persona aspirant en el “Gestor de Currículum” del SGRH.

El lloc, la data i l’hora de realització de les proves es publicarà al web de l’ICS. Així mateix, els resultats també es penjaran a la pàgina de l’entitat i els aspirants disposaran de 10 dies hàbils per presentar al·legacions. Un cop resoltes i publicat el llistat amb la puntuació definitiva de cada opositor, s’obrirà el termini per escollir la gerència territorial desitjada. El tribunal assignarà les destinacions per ordre de classificació i, posteriorment, un cop els professionals hagin obtingut un lloc en una gerència territorial, es convocarà un segon acte d’elecció presencial per escollir la destinació definitiva.

Amb aquest concurs oposició per a metges de família, l’ICS tanca la convocatòria de places per a personal facultatiu d’atenció primària dels anys 2017 i 2018. En total han sortit a concurs 1.542 places distribuïdes en cinc especialitats: medicina familiar i comunitària, pediatria, farmàcia, farmacologia i medicina preventiva i salut pública.

Pel que fa als facultatius especialistes d’àmbit hospitalari, del total de 706 places anunciades s’han convocat 337. Així doncs, abans que acabi l’any, l’ICS haurà de publicar la convocatòria de les 369 places restants.