L'ICS obre el termini per renovar o demanar per primera vegada el complement d’exclusivitat

exclusivitat 2022

Fins al proper 31 de gener, l’Institut Català de la Salut (ICS) permetrà al seu personal facultatiu que presenti la sol·licitud de renovació del complement de dedicació exclusiva. Per fer-ho, cal registrar la petició a través del portal Tràmits de la Generalitat de Catalunya. 

Si la sol·licitud es presenta amb posterioritat al 31 de gener, la percepció del complement de dedicació exclusiva serà efectiva a partir del dia 1 del mes següent a la data de registre. Els facultatius que demanen per primera vegada el complement han de presentar un model de sol·licitud específic. En aquest cas, no hi ha data límit per presentar la documentació.

L'acord de sortida de vaga signat entre Metges de Catalunya (MC) i l'ICS el novembre de 2018 permet que els facultatius especialistes que ocupen un lloc estructural amb una vinculació de dos o més anys en la mateixa unitat productiva també tinguin dret a sol·licitar el complement d'exclusivitat.


>> Sol·licitud