L’ICS obre la convocatòria per sol·licitar els nivells de carrera professional a partir de l’1 de desembre

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha fet pública la convocatòria per sol·licitar, a partir del proper 1 de desembre, el primer, el segon, el tercer o el quart nivell ordinari de carrera professional per al personal facultatiu.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de desembre per via telemàtica o formalitzar-les manualment i registrar-les a les direccions de personal dels hospitals, a les unitats de Recursos Humans dels àmbits d’atenció primària o en qualsevol registre de l’Administració.

Totes les sol·licituds han d’incloure, especificats, els mèrits que es vol que es tinguin en compte per assolir el nivell de carrera demanat. Les peticions formalitzades per via telemàtica estan disponibles en aquesta pàgina web o bé a la Intranet de l’ICS (www.portalics.rrhh/sgrh).