L’ICS publica la puntuació definitiva i l’adjudicació provisional de les destinacions del concurs de trasllat per a les places de medicina de família, pediatria i odontoestomatologia

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha publicat aquesta setmana la llista definitiva de les puntuacions i l'adjudicació provisional de destinacions del concurs de trasllat obert el 20 d’octubre de 2014 per a la provisió de 2.650 places bàsiques de personal estatutari, 495 de les quals corresponen a medicina familiar i comunitària, 106 a pediatria i 27 a odontoestomatologia.

La valoració final dels mèrits presentats pels candidats i l’adjudicació provisional de les destinacions en el Servei d’Atenció Primària (SAP) corresponent es poden consultar per a cadascuna de les tres especialitats al web de l’ICS. Contra les puntuacions definitives, els aspirants poden interposar un recurs d’alçada davant del director gerent de l’ICS fins al dia 20 de març. Les reclamacions contra la llista provisional de destinacions adjudicades s’hauran de presentar entre el dia 20 de febrer i el 6 de març, ambdós inclosos, davant la Comissió Tècnica del concurs. L’ICS preveu que la incorporació a les noves destinacions es faci al maig.

Puntuació definitiva i adjudicació provisional de destinacions:

- Medicina Familiar i Comunitària

- Pediatria

- Odontoestomatologia