MC, a la Conselleria de Salut: “Infermeria té moltes tasques a desenvolupar sense necessitat d’envair competències mèdiques”

Metges de Catalunya (MC) ha reiterat la seva posició crítica davant el projecte de decret català que pretén regular les condicions de la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part del col·lectiu infermer. Ho ha fet aquest dijous a través del portal de participació ciutadana de la Generalitat, on el Govern ha publicat la memòria preliminar del futur decret de prescripció infermera, per deixar clar que el col·lectiu d’infermeria “té moltes tasques a desenvolupar, especialment en l’atenció primària, sense necessitat d’envair competències mèdiques per a les quals no està format”.

El sindicat insisteix que la indicació de qualsevol medicament, estigui o no subjecte a prescripció mèdica, requereix sempre d’un diagnòstic previ i, en aquest sentit, subratlla que l’acte de diagnosticar recau en exclusiva sobre el metge, “l’únic professional format per a aquest efecte”. En conseqüència, l’organització manté que “sense diagnòstic no hi pot haver prescripció, si es vol garantir la seguretat dels pacients”.

Respecte a la prescripció col·laborativa, aquella que fa l’infermer en l’atenció, seguiment i control de l’evolució de patologies cròniques diagnosticades i tractades pel metge o en situacions clíniques determinades dins dels termes d’un protocol establert, MC s’hi oposa, ja que considera que l’atenció al pacient “ha de ser individualitzada i adaptada a cada moment” del procés terapèutic i “no pot quedar encasellada en un protocol, sinó que ha de quedar supeditada al criteri mèdic”.

No obstant això, atès que aquesta pràctica està reconeguda en la Llei de garanties i us racional dels medicaments i productes sanitaris, el sindicat demana que es respecti escrupolosament el que estableix aquesta legislació, amb relació a l’acreditació d’infermeria per mitjà de cursos de formació específica reglada. Per a MC, aquesta acreditació no es pot fer amb caràcter general per a tot el col·lectiu infermer, sinó que s’han d’atribuir funcions personalitzades d’acord amb el perfil i les capacitats individuals de cada professional d’infermeria. A més, reclama que la possible implantació de la prescripció col·laborativa als centres sanitaris es faci de manera progressiva i controlant els seus resultats sobre la salut dels pacients.    

També exigeix que, en el cas que l’executiu català doni llum verda als protocols de traspàs de funcions entre professionals, aquests s’adaptin a la Llei d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS) que delimita “perfectament” les atribucions dels treballadors de la salut, el treball en equip i la delegació de competències.

Finalment, el sindicat es mostra favorable a la proposta que infermeria pugui indicar autònomament productes sanitaris, sempre que quedi registrat a la història clínica a  nom de l’infermer i sota la seva responsabilitat civil i professional.

Consulta ciutadana
Les persones interessades en comentar els objectius del projecte de decret de prescripció infermera, en el qual està treballant el Departament de Salut, poden fer-ho fins al proper 10 de setembre, deixant un comentari al web “Participa gencat”. Prèviament, s’hauran de registrar en aquest enllaç.