MC aconsegueix transformar el model d’atenció primària prioritzant la qualitat de l’assistència

Metges de Catalunya (MC) i l’Institut Català de la Salut (ICS) han signat aquest dijous al vespre un acord de sortida de vaga que permet transformar el model d’atenció primària, posant per davant la qualitat de l’assistència i el benestar dels professionals. El pacte recull solucions per a la totalitat de les reivindicacions que havia plantejat el sindicat, en especial la reversió de la sobrecàrrega de treball, l’increment del temps de visita per pacient i la recuperació de les condicions laborals i retributives retallades durant la crisi.

L’entesa entre les dues parts, que permet desconvocar les mobilitzacions previstes per a aquest divendres, 30 de novembre, a l’atenció primària de l’ICS, garanteix la contractació de 250 professionals de medicina de família i la previsió d’incorporar, al llarg del primer semestre de 2019, nous facultatius de les especialitats de pediatria, ginecologia i odontologia.

Alhora, estableix mesures per a l’adequació de la càrrega de població assignada a cada professional –en funció de les característiques demogràfiques, socioeconòmiques i geogràfiques de cada àrea adscrita als equips d’atenció primària (EAP)– que permetin reduir el nombre de consultes per facultatiu fins a les 25-28 visites diàries. A més, assegura un temps de referència de 12 minuts per visita presencial i de sis minuts per visita telefònica o virtual.

L’acord impulsa l’organització autònoma dels equips i potencia la participació dels facultatius en la gestió clínica, afavorint la seva capacitat resolutiva i de lideratge.

En una atenció als mitjans de comunicació, posterior a la signatura de sortida de vaga, Carolina Roser, membre del comitè de vaga de MC, ha expressat la satisfacció del sindicat per l’acord assolit, ja que l’“atenció primària abandona el model quantitatiu per esdevenir un sistema atractiu basat en la qualitat de l’assistència, la seguretat dels pacients i la dignificació de les condicions de treball dels professionals”.

Així mateix, Roser ha destacat que el pacte atorga als professionals d’una “major autonomia perquè s’organitzin la seva feina i abandonin els models rígids de treball”. D’altra banda, ha subratllat  que totes les mesures incloses en l’acord compten amb un calendari d’execució.

Punts destacats de l’acord:

 • Adequació de la càrrega de la població assignada a cada professional.
   
 • Establiment d’un temps adequat per a cada tipus de visita.
   
 • Incorporació de nous professionals segons un estudi de càrregues de treball.
   
 • Creació d’una comissió per a la reversió de la sobrecàrrega assistencial en l’atenció primària.
   
 • Voluntarietat en l’assumpció remunerada de les visites que excedeixin la càrrega de treball òptima.
   
 • Tancament de tots els equips d’atenció primària (EAP) i d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) com a màxim a les 20.00 hores.
   
 • Increment de l’oferta de places MIR de medicina familiar i pediatria al màxim de la capacitat docent de l’ICS.
   
 • Convocatòria del 100% de les places ofertes d’odontologia i ginecologia en el proper procés ordinari de selecció de personal de l’ICS.
   
 • Recuperació del 100% del complement variable per objectius (DPO) en un termini màxim de 24 mesos.
   
 • Eliminació de les restriccions que limiten l’aplicació de la carrera professional dels facultatius.
   
 • Actualització de la plantilla i de les càrregues de treball dels professionals dels dispositius d’atenció continuada d’urgències territorials (ACUT).
   
 • Millora del complement retributiu d’atenció primària dels especialistes en ginecologia.
   
 • Retribució dels desplaçaments que fan els odontòlegs dins o fora de la localitat o municipi on s’ubiqui el seu centre de treball.
   
 • Elecció participada de les direccions d’equip d’atenció primària, prioritzant l’opinió dels facultatius, i avaluació periòdica d’aquests comandaments.