MC activa la campanya d’estiu de riscos laborals i recorda la importància de treballar amb una climatització adequada als centres sanitaris

Temperatures al lloc de treball

Com cada any, amb l’arribada de la calor, Metges de Catalunya (MC) activa la campanya d’estiu de riscos laborals i recorda al personal sanitari que les temperatures dels centres de treball no han de superar els llindars de climatització que estableix la normativa de seguretat i salut a la feina. Aquesta dicta que, en espais tancats propis d’oficines o similars, la temperatura ha d’estar compresa entre els 17ºC i 27ºC, i en el cas de treballs lleugers, entre els 14ºC i 25ºC.

Si la temperatura de les consultes o d’altres espais assistencials excedeix aquests barems, el sindicat demana als professionals afectats que reclamin la intervenció de les unitats de prevenció de riscos laborals per actuar i adequar-les amb la major brevetat possible. 

Per fer-ho, MC recomana informar-ne per escrit a la direcció del centre, notificar-ho a la Unitat Bàsica de Prevenció (UBP), i comunicar-ho a la Secretaria de Riscos Laborals del sindicat enviant un correu electrònic a salutlaboralfp@metgesdecatalunya.cat o contactant amb el delegat o delegada del centre.

En aquest sentit, l’organització es fa ressò de la campanya de sensibilització que l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) ha impulsat aquest any, sota el lema Davant la calor, fem prevenció, per informar i conscienciar a la societat i les empreses de la necessitat de prevenir de forma adequada qualsevol dany i afectació derivada d’una climatització inadequada. I és que, malgrat que no acostumen a estar gaire visibilitzades, el sindicat alerta que afecten un gran volum de professionals i subratlla que haurien d’estar més reconegudes com a accident laboral.