MC agraeix a la Secció d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria la seva adhesió a la vaga de facultatius

Secció d'Atenció Primària SCP

Metges de Catalunya (MC) trasllada a la Secció d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria (SAP-SCP) el seu agraïment pel suport públic que ha mostrat a la convocatòria de vaga mèdica dels dies 25 i 26 de gener de 2023, anunciada aquest dilluns pel sindicat.

MC comparteix amb l’entitat la preocupació per la situació de la pediatra d’atenció primària davant el dèficit d’especialistes i les precàries condicions de treball, que fan molt difícil la prestació d’una atenció pediàtrica de qualitat, tal com poden comprovar milers de famílies catalanes.


Incrementar el nombre de pediatres als equips d’atenció primària, millorar les condicions laborals i retributives, afavorir la conciliació, garantir la formació continuada i el desenvolupament professional de la pediatria també al primer nivell assistencial, seran reivindicacions que s’inclouran a les negociacions que MC establirà amb el Departament de Salut per trobar una via de solució al conflicte.

El sindicat espera que, com ha fet la SAP-SCP, la resta de societats mèdiques mostrin el seu suport a la convocatòria de vaga per demostrar la unitat del col·lectiu en un moment transcendent per al futur de l’exercici de la professió mèdica al sistema públic de salut.


Posicionament de la Secció d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria davant la convocatòria de vaga pel Sindicat Metges de Catalunya els dies 25 i 26 de gener de 2023

La Secció d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria manifesta el seu recolzament a la vaga de pediatres convocada pels dies 25 i 26 de gener de 2023.
Fa anys que els/les pediatres manifestem la nostra insatisfacció laboral i la necessitat de reforçar el sistema d’Atenció Primària de Pediatria.

La sobrecàrrega assistencial, la manca de cobertura de les jubilacions i les baixes, i la falta de recursos està provocant una precarietat laboral insostenible per mantenir una atenció pediàtrica de qualitat. Es preveu que aquesta situació s’agreujarà per la falta de previsió de la necessitat real de pediatres. Les societats pediàtriques ho portem denunciant des de fa anys.

La figura del pediatre/a d’atenció primària és imprescindible per mantenir la salut dels nostres infants i adolescents i per evitar la saturació d’altres serveis com les urgències hospitalàries o les especialitats pediàtriques.

La Secció d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria ja va denunciar la situació que estem patint els/les pediatres d’atenció primària en el document anomenat “Pediatria d’Atenció Primària en fallida” a l’octubre de 2020.

Davant la convocatòria de vaga pel Sindicat de Metges de Catalunya ens volem unir a les seves reivindicacions que considerem necessàries per mantenir una atenció pediàtrica de qualitat, de manera que la pediatria d’atenció primària pugui ser l’eix vertebrador de la prevenció, detecció i tractament de les patologies pediàtriques. Una atenció que garanteixi la seguretat assistencial i la salut laboral. Per això cal millorar les condicions laborals, que s’exposen de forma resumida a continuació:

  • Dignificar les consultes amb els recursos i temps necessaris, i evitar la sobrecàrrega assistencial per oferir una atenció pediàtrica de qualitat.
  • Implementar de manera decidida els Equips Territorials d'atenció primària pediàtrica que comptin amb direccions pròpies dotades d'autonomia de gestió i que comptin amb la participació de les professionals.
  • Incrementar el nombre de pediatres de l’atenció primària i donar cobertura a les vacants. Cal que la pediatria d’atenció primària sigui atractiva per atraure el talent.
  • Reconèixer unes retribucions adequades i coherents a la responsabilitat i dedicació que assumeixen els/les pediatres.
  • Reservar una part de la jornada de treball a formació i recerca dels professionals.
  • Erradicar la precarietat laboral per evitar la fugida de pediatres de l’atenció primària.
  • Garantir una jornada laboral que respecti els descansos mínims i reduir l’esgotament dels professionals.


Per tot el que s’ha exposat anteriorment la Secció d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria exigeix a les autoritats competents que, en atenció a aquestes reivindicacions, implementi les mesures reals, efectives i urgents que permetin corregir la situació actual i dignificar la figura del pediatre/a d’atenció primària per tal de millorar la qualitat assistencial dels nostres infants i adolescents i les seves famílies.

30 de novembre de 2022