MC aplaudeix que la COVID-19 tingui la consideració de malaltia professional

COVID malaltia professional

Metges de Catalunya (MC) celebra que aquest dimarts el Consell de Ministres hagi donat llum verda a la consideració de la COVID-19 com a malaltia professional per al personal sanitari que ha contret el coronavirus. L’organització valora positivament que el govern central hagi escoltat el clam dels sindicats i col·legis professionals que, de manera unànime, havien reclamat aquesta tipificació en la classificació de la malaltia per part de la Seguretat Social. Per a David Arribas, vicesecretari general de MC i un dels reclamants de la mesura, es tracta d’una decisió "justa i de mínims per reconèixer l’esforç i els sacrificis, fins i tot personals, que estan realitzant els professionals dels serveis de salut".

El reial decret 3/2021, publicat al BOE, especifica que es podran considerar com a malaltia professional les infeccions contretes dins el període comprès des de la declaració de la pandèmia internacional per la Organització Mundial de la Salut (OMS) i fins a l'aixecament per les autoritats sanitàries de totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2. Així, la mesura tindrà caràcter retroactiu i es perllongarà almenys durant tot el temps que es mantingui la pandèmia.

La instrucció governamental també fa compatible la percepció de la pensió de jubilació amb la remuneració per la prestació de serveis assistencials per part dels professionals jubilats (metges, infermeres i personal emèrit) que han tornat a l’activitat per reforçar les plantilles dels centres davant l’emergència sanitària.

Avantatges de la malaltia professional
A partir d’ara, els 118.000 professionals del sistema de salut que fins al moment s’han vist afectats per l’epidèmia tindran cobertura per part de la Seguretat Social davant de qualsevol seqüela derivada de la infecció durant tota la seva vida. En el cas de l’accident de treball, la tipificació que s’aplicava fins ara als afectats per la COVID-19, aquesta cobertura arriba fins als cinc anys posteriors al contagi.

A més, els afectats gaudiran d’altres avantatges relacionats amb la consideració de malaltia professional, com el seguiment periòdic de l’evolució de la malaltia amb controls de salut, la possibilitat de demanar un canvi de lloc de treball (respectant les mateixes condicions laborals) o el dret a rebre una indemnització en cas de mort o incapacitat permanent, segons assenyala Arribas.

El responsable sindical espera que la mesura obri la porta a que altres infeccions per agents biològics que contrauen els facultatius pel contacte amb pacients tinguin el caràcter de malaltia professional. "El coronavirus ha fet palès que els professionals emmalalteixen principalment per l’exercici de la seva activitat. Hi ha un vincle directe que es pot aplicar també a altres infeccions com la grip".