MC apunta solucions per evitar la minva de qualitat en la pediatria d'atenció primària

MC apunta solucions per evitar la minva de qualitat en la pediatria d'atenció primària

Davant l’actual situació d’insuficient dotació de pediatres d’atenció primària, l’Agrupació de Pediatres de Metges de Catalunya (MC) ha concretat un seguit de propostes per aplacar una possible minva de la qualitat en aquest servei. MC comparteix el neguit que han manifestat els professionals, les societats científiques i les organitzacions col·legials per les amenaces que planen sobre l’atenció pediàtrica per l’escassetat d’especialistes i les condicions laborals i professionals que fan que la pediatria d’atenció primària es converteixi en un àmbit de treball  "poc atractiu" per als facultatius.

MC assenyala que la sobrecàrrega assistencial dels pediatres és "notable"degut a l’increment de la ràtio de nens per facultatiu, sovint superior a la xifra del Pla Estratègic d’Ordenació de l’Atenció de Pediatria a l’AP, elaborat pel Departament Salut l’any 2008. Les condicions en què s’exerceix l’especialitat tampoc són encoratjadores, segons els professionals. Així, la precarietat dels contractes, els horaris de treball, que dificulten la conciliació de la vida laboral i personal, i la manca d’actuacions per promoure el desenvolupament professional i la formació continuada dels pediatres són elements d’un caldo de cultiu que "amenaça l’excel·lència amb què fins ara s’ha atès la població de 0 a 14 anys".

Pel que fa al dèficit d’especialistes, Catalunya compta actualment amb poc més d’un miler de pediatres d’atenció primària, dels quals gairebé 200 es jubilaran en el període comprés entre els anys 2015 i 2020. Mentrestant, la darrera convocatòria MIR va oferir 62 places de pediatria al Principat. Per a MC, és un "error de planificació" que la formació de pediatres no estigui relacionada amb "la realitat demogràfica i les necessitats del sistema".

Solucions
Diferents administracions sanitàries han proposat solucions per fer front a l’escassetat de professionals pediàtrics. Entre aquestes mesures s’ha plantejat que a partir dels 7 anys d’edat els metges de família es facin càrrec de l’atenció dels infants, de manera que els pediatres atendrien els nens compresos entre els 0 i els 7 anys, i no fins als 14 com passa ara. Segons l’agrupació, amb les experiències disponibles, aquest model "ha demostrat que reverteix en una pitjor qualitat assistencial".

D’altra banda, també s’ha posat sobre la taula la disminució o la inexistència de les visites previstes en el protocol d‘activitats preventives a la infància i l’adolescència, les revisions pediàtriques."Aquesta decisió trencaria un dels eixos de l’atenció pediàtrica com és que, a més de servir per al control del desenvolupament normal del nen i afrontar eventuals problemes de salut, és fonamental per fixar mesures preventives que evitin l’establiment de malalties que, si es consoliden, poden tenir continuïtat en l’edat adulta", assegura el sindicat.

Una altra mesura consisteix en la implantació d’un model d’atenció pediàtrica que agrupa els especialistes de diferents equips de primària en un sol centre. Per a MC, aquest model no és necessàriament dolent, però aquests equips pediàtrics "no tenen autonomia de gestió, ni pressupost propi, ni un sistema de participació dels professionals en els projectes assistencials o organitzatius".

Com a alternativa, l’Agrupació de Pediatres de MC planteja un pla d’actuació que preveu:

  • Incrementar les places MIR de pediatria, incloent l’increment de les rotacions dels facultatius per centres d’atenció primària durant la residència.
  • Eradicar la precarietat contractual i millorar les condicions laborals (jornada i retribucions) dels pediatres.
  • Possibilitar la prolongació voluntària de l’edat de jubilació.
  • Promoure el desenvolupament professional i potenciar la formació continuada i la subespecialització.
  • Aconseguir un empoderament dels pediatres d’atenció primària, dotant-los d'autonomia organitzativa real i fent-los partícips del disseny dels models d'atenció i de les mesures de millora de la qualitat assistencial.