MC avisa que l’exclusió dels APD del cens electoral de l’ICS serà un "atac" contra el sindicat mèdic

Metges de Catalunya (MC) alerta que la possible exclusió dels facultatius d’Assistència Pública Domiciliària (APD) del cens que determinarà els treballadors amb dret a vot en les properes eleccions sindicals de l’Institut Català de la Salut (ICS) serà considerat com un "atac" contra el sindicat per part de l’empresa pública.

L’ICS i la Direcció General de Funció Pública han consensuat que els metges d’APD no constin en el cens electoral de l’empresa sanitària, ja que se’ls considera personal aliè. Segons aquestes institucions, els APD són funcionaris de la Generalitat i el cens de les eleccions sindicals de l’ICS que se celebraran el proper mes de març estarà constituït exclusivament per personal estatutari. La decisió es fonamenta en una sentencia del Tribunal Suprem de l’any 1994.

MC recorda que des del restabliment de la democràcia i des de que es van començar a celebrar eleccions sindicals, els metges d’APD sempre han tingut la possibilitat de votar i escollir els seus representants tant en les eleccions de la Funció Pública com en les de l’ICS, a causa de la seva doble vinculació amb la salut pública.

L’organització entén que, en cas que els APD només puguin votar en un àmbit, aquest hauria de ser el de l’ICS. En aquest sentit, MC manifesta que no s’oposarà a l’exclusió d’aquests facultatius en els comicis sindicals de la Funció Pública, però no acceptarà que se’ls condemni a ser "personal de segona" de l’ICS, sense representants directes en les Juntes de Personal.

Estratègia per afeblir MC
El sindicat mèdic considera que si es confirma la mesura l’ICS barra l’accés als àmbits de negociació en què es decideixen la majoria de les condicions de treball i salarials dels facultatius d’APD i els adreça a la mesa general de la Funció Pública, on la temàtica i els interessos que s’hi diluciden "resulten del tot llunyans al metge".

Paral·lelament, l’impediment de participar en les eleccions de l’ICS als metges d’APD esdevé un entrebanc perquè MC pugui optar a revalidar la seva posició com a primera força sindical de l’empresa, ja que dificulta l’elaboració de candidatures en el territori i resta opcions d’assolir vots.

MC ha fet gestions polítiques per intentar reconduir la situació que, de moment, han resultat infructuoses. Si el proper dia 2 de febrer, data en què es publica el cens electoral, es confirma l’exclusió d’aquest col·lectiu, l’organització ho interpretarà com una "estratègia deliberada de l’equip directiu de l’ICS per afeblir MC", la qual cosa suposarà un "punt d’inflexió en les relacions del sindicat amb l’empresa pública".