MC considera "minsa" la quantitat de facultatius que reforçarà les residències a la tardor

Pla de contingència de residències

Metges de Catalunya (MC) valora positivament que els departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies hagin presentat un pla d’actuació per preparar les residències davant una possible segona onada de la Covid-19 aquesta tardor. Amb tot, el sindicat mèdic considera que la previsió de contractació de 450 professionals sanitaris d’atenció primària (163 metges i 270 infermeres) que inclou el pla per reforçar l’assistència en els centres residencials és "minsa", ja que, en el cas dels facultatius, suposa la incorporació d’un professional per cada 6,5 residències. Aquesta quantitat de metges i metgesses és "clarament insuficient" per atendre, en l’actual situació pandèmica, les 64.093 persones grans i, per tant, de risc que viuen a les 1.073 residències públiques i privades amb què compta Catalunya.

En aquest sentit, l’organització recorda que, segons la normativa vigent, el personal facultatiu contractat per les residències ha de garantir que cada persona rebi 10 hores anuals d’atenció mèdica, en circumstàncies no pandèmiques. Aquesta ràtio suposa uns 400 professionals dedicats en exclusiva a l’assistència en residències. Tanmateix, la crisi del coronavirus, que té en els centres residencials un dels principals entorns d’afectació, ha multiplicat per tres les necessitats assistencials de les persones grans, d’acord amb l’experiència viscuda pels mateixos professionals durant la primera fase aguda de la pandèmia.

Així les coses, a criteri del sindicat, el reforç de facultatius destinats a les residències per fer front a un nova onada de la Covid com a mínim hauria de "duplicar el nombre actual de professionals", tenint en compte el previsible increment de la demanda i les possibilitats de contagi dels sanitaris que obligarà al seu aïllament "reduint els efectius disponibles en els centres".

D’altra banda, respecte a la dotació de material de protecció a les residències per a cobrir quatre setmanes de treball assistencial -mesura apuntada pel pla de Salut i Afers Socials-, MC demana que aquesta quantitat d’equips constitueixi l’"estoc mínim", de manera que els materials es vagin reposant contínuament i es garanteixi la seguretat dels professionals i dels residents durant tot el període epidèmic.

Agència integrada d’atenció
A més de la incorporació de 450 professionals d’atenció primària i la provisió d’equips de protecció, el pla de contingència per protegir les residències de persones grans davant el coronavirus estableix la reserva de 3.000 places, que es mantindran sense ocupar per poder fer aïllaments, i la contractació de 1.800 professionals gerocultors. El cost d’implementació d’aquest pla és de 96 milions d’euros, segons els càlculs d’ambdues conselleries.

A més, Salut i Afers Socials han anunciat la creació de l’Agència integrada d’atenció per redefinir el model d’atenció a les persones grans i dependents des de la vessant sanitària i social.