MC convoca vaga de facultatius a la primària de l’ICS del 26 al 30 de novembre per reclamar millores assistencials i laborals

Metges de Catalunya (MC) ha presentat aquest dimecres, en roda de premsa, la convocatòria d'una vaga de facultatius (metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs) a l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) per als dies 26, 27, 28, 29 i 30 de novembre, per reclamar la disminució de les càrregues assistencials –limitant a 28 les visites diàries per consulta–, la reposició dels 920 professionals perduts amb les retallades sanitàries i la recuperació del poder adquisitiu arrabassat des de 2010 que el sindicat xifra en prop d’un 30%, així com també per reivindicar l’increment del pressupost sanitari destinat al nivell bàsic assistencial.  

Sota el lema “Atenció Primària, digna i respectada”, més de 5.700 facultatius de 288 equips d’atenció primària (EAP) de Catalunya estan cridats a secundar l’aturada, davant la situació “extremament crítica” del primer punt d’accés al sistema de salut, provocada pels “greus problemes de dèficit de personal i per l’elevada pressió assistencial que suporta el col·lectiu”. Una situació que, segons el sindicat, “amenaça el manteniment de la qualitat de l’atenció i mina la salut dels metges, cada vegada més afectats per l’esgotament i l’estrès”.

A tot això, s’hi suma, d’una banda, les retallades salarials que acumulen els facultatius d’atenció primària des de 2010, que “representen una pèrdua retributiva acumulada de més de 50.000 euros” –un 30% del poder adquisitiu– i, de l’altra, els efectes de la “caiguda del pressupost sanitari destinat al primer nivell assistencial”, que ha passat de rebre el 18,4% del pressupost total del Departament de Salut el 2010 al 16,9% actual.

Davant d’aquesta “precarització sostinguda”, MC fa una crida a tots metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs de l’ICS a sumar-se a l’aturada, amb l’objectiu de “millorar l’atenció sanitària als pacients i dignificar les condicions laborals dels professionals”.

Les reivindicacions del sindicat s’estructuren en tres blocs:

Càrrega i qualitat assistencial

 • Recuperar la plantilla mèdica anterior a les retallades.
 • Limitar l’agenda assistencial a un màxim de 28 visites diàries (23 presencials i 5 no presencials).
 • Assignar un temps mínim de 12 minuts per visita presencial i 6 minuts per visita no presencial.
 • Fixar una ràtio màxima de pacients per professional (1.300 pacients per metge de família; 1.000 pacients per pediatre i 8.800 pacients per ginecòleg).
 • Exigir el compliment dels terminis legals de referència per a l’accés a les consultes d’atenció primària, especialistes i proves complementàries: (48 hores per a les consultes ordinàries programades; 30 dies de demora màxima per a les derivacions preferents i 90 dies de demora màxima per a les derivacions ordinàries).
 • Oferir totes les places de formació sanitària especialitzada MIR disponibles a Catalunya, prioritzant les deficitàries d’atenció primària.


Condicions laborals i retributives

 • Recuperar les retribucions i condicions de treball retallades des de 2010.
 • Percebre la retribució del complement de carrera professional des de la seva concessió, sense ajornaments.
 • Reclamar el tancament, a les 20.00 hores com a màxim, de tots els centres d’atenció primària (CAP).
 • Facilitar la conciliació de la vida laboral i personal amb propostes efectives, superant la rigidesa dels torns de matí i tarda.
 • Recuperar la plantilla mèdica dels dispositius d’urgència d’atenció primària (ACUT) prèvia a les retallades.
 • Fer voluntària i no obligatòria la jornada d’atenció continuada (guàrdia).
 • Equiparar les retribucions de la jornada de doblatge voluntari de l’ACUT a la dels equips d’atenció primària (EAP).
 • Respectar el temps obligatori de descans després de la jornada d’atenció continuada (guàrdia).
 • Retribuir l’hora de l’atenció continuada (guàrdia) com a mínim al preu de l’hora de jornada ordinària.
 • Substituir la figura del director d’equip d’atenció primària (EAP) per la de coordinador, escollit pels mateixos professionals i avaluat cada dos anys.


Finançament

 • Incrementar el pressupost sanitari destinat a l’atenció primària de manera que rebi un mínim del 25% del pressupost total del Departament de Salut.