MC demana formar part de l'Observatori per a situacions de violència en l'àmbit sanitari de Catalunya

Observatori agressions

Metges de Catalunya (MC) ha demanat a la Direcció General de Professionals de la Salut formar part del nou Observatori per a situacions de violència en l'àmbit sanitari de Catalunya que ha aprovat aquest dimarts el Govern, a proposta del Departament de Salut. El sindicat assegura que la seva participació en l’ens és “ineludible”, ja que són els delegats i delegades de prevenció de riscos laborals els responsables d’actuar en cas d’agressió, col·laborant en la investigació dels incidents, valorant els possibles danys i proposant l’adopció de les mesures preventives o correctores pertinents.

A més, els responsables de prevenció han de donar suport a la persona afectada, tant des de l’àmbit sindical com de la vigilància de la salut, tramitant l’adaptació del lloc de treball si escau.

Per tot això, amb l’objectiu d’aportar la seva expertesa, MC ha sol·licitat a Salut que representants del sindicat mèdic s’integrin als dos comitès que conformaran l’Observatori: el Comitè Permanent, responsable d’impulsar i executar les accions de gestió preventiva de la violència i els protocols d’actuació en cas d’agressió; i el Comitè Consultiu, que assessorarà els membres de l’altre comitè.

Segons el comunicat del Govern, entre les tasques fonamentals de l’Observatori s’inclouran “la creació del Registre de Casos de Violència als Professionals del sistema de salut a Catalunya; establir plans de formació en prevenció de situacions de violència dels professionals de l’àmbit de la salut, promocionar la cultura de la tolerància zero en tots els agents del sistema de salut; i analitzar les situacions de risc i els incidents ocorreguts”.

En aquest sentit, el sindicat assenyala que totes aquestes tasquen formen part de les funcions i competències dels delegats de prevenció, segons recullen els articles 36 i 37 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, un fet que reforça la necessitat que MC s’integri a l’Observatori. 

Increment de les agressions
Catalunya és el territori de l’Estat on més s’han incrementat les agressions a professionals mèdics. Segons les dades del darrer informe del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), del total de 612 agressions registrades per les organitzacions col·legials espanyoles l’any 2021, 210 s’han produït a Catalunya, el 34%.

D’altra banda, segons el balanç de la Policia Nacional sobre les agressions a professionals sanitaris, el 2021 s’han registrat 225 denúncies, un 14% més respecte del 2020. Del total de denúncies, un 48% es deuen a agressions físiques, la majoria de les quals (58%) les ha patit el col·lectiu mèdic.