MC demana que cada professional gestioni la incapacitat temporal derivada de la seva activitat mèdica

Metges de Catalunya (MC) reclama que cada facultatiu o facultativa d’atenció primària, atenció hospitalària o serveis d’urgències gestioni els comunicats d’incapacitat temporal (IT) que derivin de la seva activitat mèdica i que, en conseqüència, aquests documents que acrediten oficialment la situació de baixa laboral per un problema de salut es puguin administrar des de qualsevol nivell assistencial.

Així ho demana el sindicat en un informe publicat aquest dimecres, en què subratlla que “la prescripció i el seguiment de les IT no són una qüestió exclusiva de l’atenció primària”, sinó que es tracta d’un “procés col·laboratiu” del qual són copartícips les mútues laborals, la inspecció mèdica adscrita a l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o l’Instituto Social de la Marina (IMS), i el personal facultatiu del sistema públic de salut. 

La petició es recolza en la normativa vigent relativa a la gestió i el control dels processos per IT en els primers 365 dies de duració, que estableix que el comunicat de baixa ha de ser expedit pel metge o metgessa del servei públic de salut que “hagi fet el reconeixement del treballador afectat”.

En aquest sentit, argumenta que és “de tota lògica” que cada professional “sigui responsable del seu acte mèdic i el completi incloent-hi tots els actes administratius derivats, ja sigui l’expedició de receptes mèdiques, el transport sanitari, les baixes, els comunicats o les altes derivades de la mateixa indicació de repòs”. Per aquest motiu, defensa que “no s’ha de traspassar a ningú un acte burocràtic originat en la pròpia visita”.

Altrament, sol·licita que es desvinculi els metges i metgesses de família de “qualsevol actuació” sobre les IT de més de 365 dies de durada, i que aquestes passin a estar supervisades per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), organisme per al qual reclama reforçar la plantilla facultativa a fi de recuperar les valoracions i revisions presencials relatives al control de les baixes.

En l’informe, MC també reivindica, entre altres aspectes, que tot el sistema de gestió de permisos d’IT estigui integrat “amb la màxima simplificació possible”, per evitar una sobrecàrrega laboral afegida al personal facultatiu, i que es desenvolupi l’autodeclaració d’IT de curta durada (fins a cinc dies) per part de la ciutadania en els caos de malalties lleus sense complicacions.

L’organització mèdica insta l’Administració a implementar les mesures corresponents perquè aquestes peticions es facin efectives “de forma immediata” i anuncia que, a partir del juny vinent, demanarà als facultatius i facultatives d’atenció primària que gestionin estrictament les IT derivades de la seva activitat assistencial, tal com fixa la llei.